ENSAT

Om avtalen

Avtalen gjelder for miljø- og landbruksfag (mat, planter, vann, bioscience, GIS, husdyr. (Kun masternivå).

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Seks plasser per semester.

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk (krav om 4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemester: September-januar.
Vårsemester: Februar-juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Muligheter for bolig

Universitetet er behjelpelige med å skaffe bolig.

Toulouse

Toulouse Photo: www.irit.fr

 

Published 2. november 2010 - 15:00 - Updated 9. mai 2022 - 13:56