Bordeaux Sciences Agro

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for landbruksfag, plantevitenskap, agroøkologi (master- og bachelornivå).

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter per semester/år.

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk. 

Bachelor in  Viticulture & Enology

Master in Vineyard & Winery Management

Master in Agronomy

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemesteret. September - slutten av januar.
Vårsemesteret: Slutten av januar - juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet

Published 3. desember 2010 - 12:00 - Updated 22. desember 2021 - 14:06