ECE Paris

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder ingeniørfag og fornybar energi (kun masternivå). At ECE Paris, students must select one program and enroll in its modules. It is not possible to mix modules from different programs nor from different semesters or years.

Embedded systems

Energy & Environment

Information Systems

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter i ett semester.

Undervisningsspråk

Engelsk og fransk.

Det anbefales at alle utvekslingsstudenter til ECE har gode fransk og/eller engelskkunnskaper (B1 i fransk og B2 i engelsk).

Semesterets varighet

Høstsemester: Fra midten av september til midten av desember.

Vårsemester: Fra midten av januar til midten av mai.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 6. september 2016 - 14:06 - Updated 2. mars 2022 - 11:01