Centrale Nantes

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for ingeniørfag på masternivå (passer for flere av ingeniørstudiene) Merk at man må følge et fast program, dvs at man kan ikke velge emner fritt. 

Engelske masterprogram:

Marine Technology (M-TECH)

Mechanical Engineering (M-ENG)

Control and Robotics (CORO)

Civil Engineering (C-ENG)

City and Urban Environments (U-ENV)

Industrial Engineering (I-ENG)

Informasjon om programmene

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter i opptil ett år hver, alternativt seks studenter i ett semester hver

Undervisningsspråk

Engelsk og fransk. Utvekslingsstudenter må dokumentere fransk tilsvarende B1-nivå for å følge program på fransk, og tilsvarende B1  i engelsk for å følge program på engelsk (minimum 4 i engelsk fra VGS) .

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: Begynnelsen av september-slutten av januar.
Vårsemesteret: Begynnelsen av februar - slutten av juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 13. juni 2022 - 11:33 - Updated 13. juni 2022 - 14:11