Université Caen Normandie

Om avtalen

Avtalen gjelder for IPM og IKBM studenter (biologi). Bachelor og master nivå.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett år.

Undervisningsspråk

Fransk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemester: September - begynnelsen av januar.

Vårsemester: Februar - juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Muligheter for bolig

Utvekslingsstudenter kan søke på studentbolig.

Campus

Campus Photo: Université Caen Normandie

 

Published 4. januar 2013 - 11:00 - Updated 13. mars 2018 - 11:10