Université Caen Normandie

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for biologi og matvitenskap. (Bachelor- og masternivå)

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Biologi: To studenter i opptil  ett år hver.

Matvitenskap: To studenter i ett semester hver (eller en student i opptil ett år) 

Undervisningsspråk

Fransk, noe på engelsk. Det kreves franskkunnskaper på minimum B1-nivå (anbefales B2) og engelskkunnskaper på minimum B2-nivå. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemester: September - begynnelsen av januar.

Vårsemester: Februar - juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Muligheter for bolig

Utvekslingsstudenter kan søke på studentbolig.

 

 

Published 4. januar 2013 - 11:00 - Updated 22. desember 2021 - 14:04