Burgundy School of Business

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder økonomi og administrasjon, både bachelor og masternivå. NB! Merk at det ikke er mulig å mikse emner fra ulike programmer/år/språk. 

Hvem kan søke?

I likhet med andre Erasmus+ avtaler må man ha oppnådd 60 studiepoeng før man reiser på utveksling til dette universitetet. NB! Som bachelorstudent må man være på 3.året under utvekslingen (ha minst 120 stp før avreise). 

Antall studieplasser

Fire studenter i ett semester hver. 

Undervisningsspråk

Engelsk eller fransk. Man må kunne dokumentere engelsk B1-nivå, som tilsvarer minimum 4 i engelsk fra VGS, eller fransk B2 som tilsvarer minimum 5 i fransk ll fra VGS. 

Semesterinndeling

Høstsemesteret: Slutten av august - desember.

Vårsemesteret: Januar- april/mai (avhenger av valgt studieprogram)

 

Published 6. januar 2023 - 13:25 - Updated 9. januar 2023 - 10:29