AgroParisTech

Om avtalen

Avtalen gjelder for Agronomy, Food Technology, Life Sciences og Environment (master og siste året bachelor).

Hvem kan søke

Man må ha fullført to år før man kan søke seg til AgroParis Tech.

Antall plasser

Fire studenter i ett år og to studenter i ett semester.

Undervisningsspråk

Fransk, men tilbyr sommerkurs undervist på engelsk. Man må dokumentere minimum B1 (helst B2) i fransk for å kunne bli nominert.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September-desember.
Vårsemesteret: Januar-mai.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Published 10. April 2014 - 20:55 - Updated 5. september 2022 - 13:41