University of Helsinki (veterinær)

  • Helsinki, Finland.

    Helsinki.

    Foto
    Pixabay

Helsinki er en moderne og kulturell by hvor urban livsstil lever i harmoni med naturen. Byen har rundt 620.000 innbyggere og har vært landets hovedstad siden 1809. NMBU har avtale med universitetets Faculty of Agriculture and Forestry og Faculty of Veterinary Medicine. Begge fakultetene er lokalisert på Viikki campus som er én av fire campus på Universitetet i Helsinki.

University of Helsinki (veterinærstudier)

Om avtalen

Faculty of Veterinary Medicine som en del av universitetet i Helsinki er den eneste skolen som tilbyr veterinærutdanning i Finland. Hovesaklig blir fagene her kun tilbudt på finsk, men undervisningen foregår på engelsk utenlandske studenter. Studenter innen veterinærmedisin kan ta fra 4 til 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Antall plasser

To studenter i vår- eller høstsemesteret.

Prioritering

Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav

Studenter må være gode i engelsk (minst 4 på vitnemål), eller må snakke finsk flytende. Undervisningen foregår på engelsk eller finsk.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift. Fra våren 2021 er det ikke lenger mulig å reise til Helsinki og motta Nordplusstipend da denne ordningen avvikles. Det er mulig å reise som Erasmusstudent og motta Erasmusstipend dersom man tilfredstiller kravene for å motta Erasmusstipendet.

Visum

Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Søknadsskjema finner du her

 

Helsinki sentrum

Helsinki sentrum

Foto
Ukjennt

Downtown Helsinki, University area. Photo: www.blogforphotos.com

Published 2. juni 2015 - 12:26 - Updated 29. April 2020 - 13:53