University of Helsinki (veterinærstudier)

Erasmus+

Om avtalen

Faculty of Veterinary Medicine som en del av universitetet i Helsinki er den eneste skolen som tilbyr veterinærutdanning i Finland. Hovesaklig blir fagene her kun tilbudt på finsk, men undervisningen foregår på engelsk utenlandske studenter. Studenter innen veterinærmedisin kan ta fra 4 til 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Antall plasser

To studenter i vår- eller høstsemesteret. Søknadsfrist 1.februar for begge semester.

Prioritering

Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav

Studenter må være gode i engelsk (minst 4 på vitnemål), eller må snakke finsk flytende. Undervisningen foregår på engelsk eller finsk.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift. Fra våren 2021 er det ikke lenger mulig å reise til Helsinki og motta Nordplusstipend da denne ordningen avvikles. Det er mulig å reise som Erasmusstudent og motta Erasmusstipend dersom man tilfredstiller kravene for å motta Erasmusstipendet.

Visum

Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Søknadsskjema finner du her

 

Helsinki sentrum

Helsinki sentrum

Foto
Ukjennt

Downtown Helsinki, University area. Photo: www.blogforphotos.com

Published 2. juni 2015 - 12:26 - Updated 16. august 2022 - 14:56