University of Helsinki

Om avtalen

Avtalen gjelder for emner ved Faculty of Agriculture and Forestry og Faculty of Veterinary Medicine. Det er også mulig å ta emner ved andre fakulteter.

Hvem kan søke

For alle Erasmus gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i opptil ett år. 

Undervisningsspråk

Utvekslingsstudenter tilbys flere kurs på engelsk på forskjellige nivåer.

Skoleavgift

Erasmusstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt
 
B-BIOL
58549 Introduction to Ecological Modelling
 
 
M-ECOL
 
 
 
 
 
867810 Forest Ecology and Management / Environmental Effects of Wood Harvesting
 
M-SF
Published 7. oktober 2009 - 14:00 - Updated 24. mars 2021 - 10:58