Estland

Om avtalen

Avtalen gjelder for landbruksfag, økonomi, landskapsarkitektur.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett år.

Undervisningsspråk

Engelsk og estisk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September-desember (januar).
Vårsemesteret: Februar-juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UMB for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

 

Published 18. juli 2011 - 10:00 - Updated 29. mars 2019 - 9:58