Københavns Universitet

  • København.

    København.

    Foto
    Pixabay

Københavns Universitet er landets største naturvitenskapelige forsknings- og utdannelsesinstitusjon. Universitetet er kjent for sin flotte campus midt i København og sitt gode studiemiljø. 

 

Københavns Universitet

Om avtalen

NMBU har avtale med det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science) og det Sundhedsvidenskapelige Fakultet (Health). Avtalen gjelder for landskapsarkitektur/byreg, matvitenskap, landbruksfag og økonomi. Studenter på master i husdyrfag kan ta emner på Health. 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler må man ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Fire plasser i ett semester ved Science (en for hvert fagområde), og én plass per år ved Health (gjelder kun master i husdyrfag på Health). 

Undervisningsspråk

Det tilbys kurs både på dansk og engelsk.

Semesterets varighet

Første semester: Slutten av august til januar.
Andre semester: Slutten av januar til juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-LA

Beplantningsdesign

Træer og buske

Transformation - Advanced Studio Course

Urban Ecosystems; Structures, Functions and Designs

Theories of Urban Design

Landscape studio

 

M-AE

LOJK10292E Agricultural Value Chains in Developing Countries

LFKK10246U Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource Management

NNMK15003E Climate Change and Biodiversity

 

 

 

Kbenhavns universitet
Københavns universitet Photo: www.henninglarsen.com
Published 22. oktober 2009 - 15:00 - Updated 12. April 2019 - 14:46