Københavns Universitet

  • København.

    København.

    Foto
    Pixabay

Københavns Universitet er landets største naturvitenskapelige forsknings- og utdannelsesinstitusjon. Universitetet er kjent for sin flotte campus midt i København og sitt gode studiemiljø. 

 

Københavns Universitet

Om avtalen

NMBU har avtale med det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science) og det Sundhedsvidenskapelige Fakultet (Health). Avtalen gjelder for landskapsarkitektur/byreg, matvitenskap og landbruksfag. Studenter på master i husdyrfag kan ta emner på Health. 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler må man ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre plasser i ett semester ved Science (en for hvert fagområde), og én plass per år ved Health (gjelder kun master i husdyrfag på Health). 

Undervisningsspråk

Det tilbys kurs både på dansk og engelsk.

Semesterets varighet

Første semester: Slutten av august til januar.
Andre semester: Slutten av januar til juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

NOVA

Science er en del av NOVA (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) som NMBU også er aktiv medlem av. NOVA arrangerer bl.a. intensivkurs for Master og PhD-studenter på 1-2 uker innenfor ulike fagområder.

 

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-LA

Beplantningsdesign

Træer og buske

Transformation - Advanced Studio Course

Urban Ecosystems; Structures, Functions and Designs

Theories of Urban Design

Landscape studio

 

 

 

 

 

 

 

 

Kbenhavns universitet
Københavns universitet Photo: www.henninglarsen.com
Published 22. oktober 2009 - 15:00 - Updated 23. januar 2019 - 10:33