Københavns Universitet (veterinærstudier)

Erasmusstipend

Om avtalen

Studenter som studerer veterinær medisin kan ta fra 4 til 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Fra og med våren 2021 så vil det ikke lenger være mulig å reise på Nordplusstipend til København da denne stipendordningen avvikles. På grunn av rotasjonsplanen i København vil det heller ikke være mulig å reise som Erasmusstudent og motta Erasmusstipendet fordi lengden av oppholdet ikke vil tilfredstille kravene for å motta Erasmusstipend. 

Antall plasser

Fem studenter i vår- eller høstsemesteret.

Prioritering

Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav

Studenter må kunne snakke et skandinavisk språk flytende. Undervisning forgår på dansk.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Visum 

Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Søknadsskjema finner du her

 

Københavns Universitet.

Københavns Universitet.

Foto
Københavns Universitet

 

 

Published 2. juni 2015 - 12:21 - Updated 11. januar 2023 - 15:18