Københavns Universitet (veterinær)

  • København.

    København.

    Foto
    Pixabay

Københavns Universitet er landets største naturvitenskapelige forsknings- og utdannelsesinstitusjon. Universitetet er kjent for sin flotte campus midt i København og sitt gode studiemiljø. 

Københavns Universitet (veterinærstudier)

Om avtalen

Studenter som studerer veterinær medisin kan ta fra 4 til 15 uker av sine kliniske studier* i 8. semester.

*2 uker med patologi, 2 uker med hest, 3 uker med smådyr, 5 uker med produksjonsdyr og 3 studieuker.

Antall plasser

To studenter i vår- eller høstsemesteret.

Prioritering

Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav

Studenter må kunne snakke et skandinavisk språk flytende. Undervisning forgår på dansk.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Visum 

Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Søknadsskjema finner du her

 

Københavns Universitet.

Københavns Universitet.

Foto
Københavns Universitet

 

 

Published 2. juni 2015 - 12:21 - Updated 21. mars 2017 - 12:32