Danmarks Tekniske Universitet

Erasmusstipend

Om avtalen

Avtalen gjelder for ingeniør- og teknologistudenter (fagfeltene bioteknologi, matvitenskap, ingeniør, vann/miljø, akvakultur, industriell økonomi, kjemi og bygg).

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

NB! Det kreves at utvekslingsstudenter tar minst 25 ECTS per semester ved DTU.

Prioritering

Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet. DTU krever et snitt på min. C av sine søkere.

Antall plasser

Fem studenter i ett semester hver.

Undervisningsspråk:

Det tilbys emner både på dansk og engelsk.

Semesterets varighet

Første semester: Slutten av august til desember/januar.
Andre semester: Slutten av januar til mai/juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-KJEMI

Instrumental Chemical Analysis

Laboratory Course in Organic Synthesis

Pharmaceutical Drug Development

NMR Spectroscopy

Organic Chemistry 4

 

M-BA

Fire Dynamics

Solar Heating Systems

Indoor Climate

Probabilistic Modelling in Civil Engineering

 

M-MF

Mathematical Modeling

Physics of solar energy and energy storage

Introductory Environmental Field Course

Life Science

 

M-MPP

Introductory Programming

Programming in C++

Materials Science

Heat Transfer

 

AQFOOD

Practical Approaches to Industrial Food Production Chains

Predictive Food Microbiology

Diseases and Veterinary Aspects Related to Aquaculture 

 

DTU
DTU Photo: http://www.dtu.dk/

 

Published 7. April 2011 - 10:00 - Updated 20. januar 2022 - 23:36