Århus Universitet

Erasmusstipend

Om avtalen

NMBU har Erasmusavtale innenfor Faculty of Technical Sciences and Faculty of Natural Sciences. Den gjelder for biologi, naturvitenskap/kjemi/matematikk/ fysikk, miljø, biologi, mat, jordbruk, og husdyrvitenskap. Gjelder både bachelor og master. Merk at det er ikke mulig å ta emner fra andre fakulteter enn Technical and Natural Sciences. I denne avtalen skal det også være mulig å ta en semesterpakke innenfor Agro- and Food Sciences as well as Biological and Chemical Engineering (Se under Faculty of Technical Sciences) eller innenfor Biologi, Molekylær Biologi, Geoscience og Arctic Studies (Se under Faculty of Natural Sciences).  

Hvem kan søke

Man må ha avlagt minst 60 studiepoeng før man kan reise ut gjennom Erasmus.

 

Antall plasser

To studenter i ett semester per fakultet, dvs 4 studenter (alternativt to studenter i ett år hver). 

 

Undervisningsspråk

Hovedsaklig dansk på bachelornivå og engelsk på masternivå.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemesteret: September til januar.

Vårsemesteret: Februar til juni.

Skoleavgift

Erasmusstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Fakultetet for Science and Technology er en del av NOVA (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) som NMBU også er aktiv medlem av. NOVA arrangerer bl.a. intensivkurs for Master og PhD-studenter på 1-2 uker innenfor ulike fagområder.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt:

B-KJEMI

Molecular Processes in the Cell

Physical Biochemistry

Introduction to Molecular Biology

M-FORNY

Earth's Renewable Energy Sources

GeoHazards

Climate Through Earth's History

M-BIOTEK

Eukaryotic Research Organisms

Protein and Carbohydrate Biotechnology

Cell Biology in Health, Ageing and Disease

Molecular Biology Project

RNA Molecular Biology

M-HV

Organic Livestock Farming

Soil Science

Agricultural Ecotoxicology

M-MF

Neurophysics

Statistical Analysis of Neuro-imaging Data

Neuroanatomy, Neurotransmission and Brain Diseases

Biofluid Mechanics

Data Science in Bioinformatics

Neuroimaging

B-KJEMI

Geochemistry

Inorganic Chemistry II: Advanced Inorganic Chemistry

 

 

 

Published 5. juli 2010 - 15:00 - Updated 20. desember 2021 - 1:06