University of Antwerp

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder kjemi, både bachelor og master. 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver

Undervisningsspråk

Engelsk. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemesteret: Slutten av september - begynnelsen av februar.

Vårsemesteret: Februar - begynnelsen av juli

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

 

Published 23. desember 2021 - 11:11 - Updated 23. desember 2021 - 11:14