Universiteit Gent

Om avtalen

Avtalen gjelder biokjemi, biologi og landbruksfag (kun masternivå) - faculty of Bioscience engineering. Merk at minst 50% av emnene må tas fra dette fakultetet. 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter i ett semester hver (alternativt en student i ett år og en student i ett semester)

Undervisningsspråk

Nederlandsk og engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemester: September til januar.

Vårsemester: Februar til juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-BIOTEK 

I001287 Functional Foods

I000463 Planning and Project Design

 

Graslei i Gent

Graslei i Gent Photo: prinsenhof.com

 

Published 24. august 2010 - 15:00 - Updated 5. januar 2021 - 10:30