Université Libre de Bruxelles

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for Internasjonale relasjoner, Utviklingsstudier og Internasjonale miljøstudier (M-IR, M-DS og M-IES) -  masternivå. Emnene må tas ved Faculty of Philosophy and Social Sciences

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Fire studenter i ett semester (eller to studenter i opptil ett år hver)

Undervisningsspråk

Engelsk (og fransk) 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemesteret: Midten av september - slutten av januar.

Vårsemesteret: Slutten av januar - slutten av juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Published 4. november 2022 - 15:39 - Updated 7. november 2022 - 12:29