Utvekslingsmuligheter Vann- og Miljøteknikk

  • Hender i vann
    Foto
    SJ Travel Photo and Video/Shutterstock

Vann- og miljøteknikk er et internasjonalt fagfelt med stadig behov for nytenking, innovasjon og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser. I Norge er man priviligert med god tilgang på vannressurser, mens andre land opplever store utfordringer knyttet til vannmangel på grunn av tørke, dårlig vannforvaltning eller forurensning. International Water Association (IWA) er et eksempel på et verdensomspennende nettverk innen fagfeltet der målet er å fremme global vannforvaltning. Forurenset drikkevann er verdens største helseproblem, og tilgang på rent vann er ofte en kilde til konflikt. Internasjonal forståelse og nettverk blir vurdert som svært viktig, og REALTEK oppfordrer alle studenter til å ta et semester i utlandet!

Utvekslingsmuligheter Vann- og Miljøteknikk

"Ta sjansen og ikke la muligheter gå tapt. (..) Din verdi som spesialist vil absolutt bli flerdoblet med internasjonal erfaring, uansett om du ønsker å jobbe i Norge eller i utlandet" (Prof. Harsha Ratnaweera).

REALTEK tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren. Vann- og miljøteknikk har i dag flere langsiktige prosjekter med 30 universiteter fra 22 forskjellige land.

Når kan jeg dra på utveksling?

Alle som studerer vann- og miljøteknikk kan reise på utveksling (eksempel på semester).

Hvor kan jeg reise?

Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere studenter på vann- og miljøteknikk vært svært fornøyde med:

- Universitet 1 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 2 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 3 (sett inn link til avtaleside) 

Flere muligheter

Ønsker du å reise på utveksling, finnes det mange flere muligheter enn de som er listet opp her. For mer informasjon om utveksling kan du besøke nettsidene til NMBU Utveksling. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om utveksling? Ta kontakt med utveksling@nmbu.no. 

Published 26. oktober 2017 - 9:29 - Updated 20. mars 2018 - 9:20