Utvekslingsmuligheter Maskin, Prosess- og Produktutvikling

  • Olav Fjeld Kraugerud har ledet arbeidet med å finne frem til den nye maskinen.
    Foto
    Gisle Bjørneby

Kreativitet er en viktig og verdsatt egenskap innen fagfeltet maskin, prosess- og produktutvikling. Som student må du bruke din kreativitet til å utvikle produktideer og designe nye teknologiske løsninger. Forskning viser at mennesker med internasjonal erfaring er bedre problemløsere, er mer kreative og vil med større sannsynlighet skape nye bedrifter og produkter (Time Magazine). Fleksibilitet, selvstendighet og evne til å kaste seg ut i nye ting er egenskaper du bekrefter at du har ved å reise på utveksling. Dette er egenskaper som blir høyt verdsatt av mange arbeidsgivere. REALTEK oppfordrer alle studenter til å ta et semester i utlandet!

Utvekslingsmuligheter Maskin, Prosess- og Produktutvikling

"Ingeniørbransjen i Norge blir i større og større grad internasjonal. Både med tanke på at det i Norge opererer en rekke utenlandske aktører og at norske bedrifter utfører mye arbeid i utlandet" Erlend Edvartsen - tidligere student.

REALTEK tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren. 

Når kan jeg dra på utveksling?

Alle som studerer maskin, prosess- og produktutvikling kan reise på utveksling (eksempel på semester).

Hvor kan jeg reise?

Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere studenter på maskin, prosess- og produktutvikling er vært svært fornøyde med:

- Universitet 1 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 2 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 3 (sett inn link til avtaleside) 

Flere muligheter

Ønsker du å reise på utveksling, finnes det mange flere muligheter enn de som er listet opp her. For mer informasjon kan du besøke nettsidene til NMBU Utveksling. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med utveksling@nmbu.no. 

Published 13. February 2018 - 9:03 - Updated 19. mars 2018 - 9:24