Utvekslingsmuligheter Lektorutdanningen for Realfag

"Som lærer i norsk skole har man elever fra flere steder i verden. Jeg tror man kan bli en bedre lærer, og møte elever på en bedre måte, dersom man har erfaring, nettverk og venner fra andre land" (Førsteamanuensis, Astrid Sinnes).

REALTEK tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren. 

Når kan jeg dra på utveksling?

Alle som går lektorutdanningen i realfag kan reise på utveksling (eksempel på semester).

Hvor kan jeg reise?

Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere studenter på lektorutdanningen i realfag vært svært fornøyde med:

- Universitet 1 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 2 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 3 (sett inn link til avtaleside) 

Flere muligheter

Ønsker du å reise på utveksling, finnes det mange flere muligheter enn de som er listet opp her. For mer informasjon kan du besøke nettsidene til NMBU Utveksling. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med utveksling@nmbu.no. 

Published 19. januar 2018 - 9:59 - Updated 20. mars 2018 - 9:22