Kulturforståelse er utrolig viktig!

Hvordan er industriell økonomi et internasjonalt fagfelt?

Kombinasjonen industriell økonomi er et relativt ungt fagfelt som består av både ingeniørskap og økonomi, begge brede internasjonale fagområder. Det tosidige fokuset blir sett på som en stor fordel, og gjør studentene attraktive på arbeidsmarkedet.  

Vi som jobber med faget ved NMBU har vært med på å utarbeide et fellesforum for industriell økonomi i Norden. Dette forumet gir oss en verdifull møteplass der vi kan utveksle ideer, tanker og erfaringer på tvers av landegrenser. Selv om faget er det samme, er gjerne fokusområdene forskjellige fra land til land. I Norge fokuserer vi mest på industri, mens i Sverige vektlegger de økonomi. I Tyskland fokuserer de på industri, men på andre industrier enn i Norge. Som samlet fagområde er industriell økonomi i fremvekst og blir stadig synligere også i land utenfor Norden.

Hvorfor og hvordan er internasjonal erfaring viktig for faget?

Internasjonal erfaring er viktig for alle fagområder. Alle har godt av et opphold utenfor Norge for å få nye impulser, møte nye fagmiljø, knytte kontakter, bygge nettverk og hente inspirasjon. Å dra på utveksling er noe alle studenter burde gjøre!

Anbefaler du studenter på industriell økonomi å reise på utveksling?

Ja, alle sammen! Og det har jeg anbefalt over lengre tid. Jeg ser en tydelig verdi i det å ha internasjonal erfaring, og det samme gjør næringslivet. Norge er annerledes enn mange andre land, og det er det viktig å være bevisst. Kulturforståelse er utrolig viktig! Å lære seg språk er også en stor fordel. Ved å lære deg språket i det landet du reiser til blir du innviet i kultur og skikker på en annen måte. Det å opparbeide seg kunnskap om kommunikasjon og samarbeidsformer gjør en bedre i stand til å jobbe med tverrfaglige og flerkulturelle problemstillinger. Dette er noe vi fokuserer på i emnet «Eksperter i team» her ved NMBU. Kurset er populært blant studentene og er nyttig for alle!

Har du selv internasjonal erfaring, og hvorfor/hvordan har dette vært viktig for deg?

Min første utenlandserfaring over lengre tid var som ansatt i et ingeniørfirma i USA, et erfaringsrikt opphold jeg har mange gode minner fra. Jeg har også eid og jobbet med sjømatbedrifter i Sverige og Frankrike. Jeg bodde i Frankrike i over syv år, og jobben innebar samhandling med både myndigheter, politikere og andre samfunnslag, i tillegg til internasjonalt samarbeid med land som f.eks. Tyskland og Luxemburg. Oppholdene har gitt meg en bred erfaring som jeg verdsetter høyt, og som jeg har hatt stor nytte av i ettertid.

Jeg tror internasjonal erfaring kan bidra til at man tenker mindre kategorisk og lærer seg å være ydmyk overfor andre, og andres måter å tenke på. Kulturforståelse er utrolig viktig i mange typer samarbeid. Skal Norge bli en internasjonal aktør, er det viktig og avgjørende å kunne ha et internasjonalt fokus. Et utvekslingsopphold kan befri deg fra fordommer, stereotypier og andre forutinntatte holdninger.

Har du noen erfaringer/opplevelser fra internasjonalt arbeid/utveksling du ønsker å trekke frem?

Etter videregående skole dro jeg til daværende Sovjet Unionen, Kina og andre asiatiske land. Man hørte så mye om kommunismen og andre ting, så jeg ble nysgjerrig på hva og hvordan det var bakom fasaden. Jeg ville se menneskene, stedene og høre historiene til de som faktisk bodde der. Å være tilstede i det landet det skjer gir en ofte et mer nyansert bilde til stedene, kulturen og menneskene.

Hva vil du si til studenter som vurderer å reise på utveksling?

Gjør det! Man får en annen forståelse av folk og land når man er et sted over lengre tid. Sett deg inn i historien til det landet du drar – det er en viktig del av folks identitet. Vær oppriktig interessert, nysgjerrig og ha et åpent sinn. Det er da læringen begynner!

Published 8. mars 2018 - 14:37 - Updated 8. mars 2018 - 14:46