Utvekslingsmuligheter Industriell Økonomi

  • Industriell økonomi og internasjonal erfaring.
    Foto
    Pixabay

Om en bedrift skal kunne hevde seg i konkurransen med internasjonale selskaper, er det viktig med ansatte som har kjennskap til flere kulturer og språk. Internasjonal erfaring blir høyt verdsatt av mange arbeidsgivere. Om bedriften skal kunne hevde seg i konkurransen med internasjonale selskaper er interkulturell kompetanse en nøkkel til suksess (Ledernytt.no) Forskning viser at studenter med internasjonal erfaring er bedre problemløsere, mer kreative og mer fleksible enn studenter uten internasjonal erfaring (Time). REALTEK oppfordrer alle studenter til å ta et semester i utlandet!

Utvekslingsmuligheter Industriell Økonomi

"Norge er annerledes enn mange andre land, og det er det viktig å være bevisst. Kulturforståelse er utrolig viktig!" Tor Kristian Stevik, førsteamanuensis.

REALTEK tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren. 

Når kan jeg dra på utveksling?

Alle som studerer industriell økonomi kan reise på utveksling (eksempel på semester).

Hvor kan jeg reise?

Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere studenter på industriell økonomi vært svært fornøyde med:

- Universitet 1 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 2 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 3 (sett inn link til avtaleside) 

Flere muligheter

Ønsker du å reise på utveksling, finnes det mange flere muligheter enn de som er listet opp her. For mer informasjon kan du besøke nettsidene til NMBU Utveksling. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med utveksling@nmbu.no. 

Published 22. February 2018 - 14:33 - Updated 8. mars 2018 - 14:45