Internasjonal erfaring er avgjørende

Hvordan er geomatikk et internasjonalt fagfelt?

Geomatikk omfavner all innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografiske data, og spenner over mange fagområder, blant annet landmåling, fjernmåling, informatikk, satellittnavigasjon, og geodesi - der sistnevnte handler om å bestemme jordas fysiske og geometriske form og størrelse, og danner selve grunnlaget for geomatikk. Dermed kan man si at geomatikk på mange måter er selve definisjonen på et internasjonalt fagfelt.

Hvorfor og hvordan er internasjonal erfaring viktig for faget?

Internasjonal erfaring er helt avgjørende, ikke bare for å få et bredere perspektiv på fagfeltet og la seg inspirere av andre måter å angripe problemstillinger innen faget på, men også fordi mange lokale problemstillinger involverer globale observasjonsteknikker og analysemetoder som utvikles gjennom internasjonalt samarbeid.

Anbefaler du studenter på geomatikk å reise på utveksling? I så fall, hvorfor?

Jeg anbefaler utveksling på det sterkeste! Det fascinerende med utenlandsopphold er hvordan det utvikler deg på så mange flere områder enn det rent faglige, og hvordan du først blir klar over disse områdene i etterkant av oppholdet. Man har utviklet seg som menneske, blitt mer selvstendig og fått et mer nyansert blikk på verden og ikke minst på boblen vi lever i her på berget. I tillegg møter du mange nye mennesker, flere av dem fagpersoner som gir deg et viktig faglig nettverk som naturligvis kan gi karrieremessige fortrinn. Det åpenbare argumentet for utveksling i geomatikk er likevel det faglige; Norge er et lite land, og det å oppleve et større fag- og forskermiljø ved en institusjon i utlandet vil gi økt faglig innsikt og utvikling.

Har du selv internasjonal erfaring, og hvorfor/hvordan har dette vært viktig for deg?

Selv har jeg ikke vært på utveksling i løpet av mastergraden i geomatikk, annet enn et to-måneders opphold ved det Bayerske vitenskapsakademiet i München hos ekstern veileder under masteroppgaven. Det var allikevel en fin erfaring og ga mersmak. I løpet av doktorgraden i geodesi har jeg vært på utenlandsopphold både i München og ved Danmarks Tekniske Universitet utenfor København. Begge institusjonene jeg har besøkt driver med forskning innenfor hvert sitt spesialfelt innen geodesi, og jeg lærte derfor veldig mye nytt om faget i tillegg til å bli kjent med mange nye kollegaer. Utenlandsoppholdene ga meg flotte livserfaringer som jeg har vokst på.

Har du noen erfaringer/opplevelser fra internasjonalt arbeid/utveksling du ønsker å trekke frem?

Gjennom utenlandsopphold under doktorgraden har jeg møtt fagpersoner fra hele verden, som dermed gitt meg et fint faglig nettverk. Disse kollegaene treffer jeg igjen på fagkonferanser. Det å sees på konferanser og kunne snakkes ansikt til ansikt har en stor verdi, fordi man utvikler relasjoner og diskuterer ideer på en helt annen måte enn gjennom elektronisk kommunikasjon. Ikke minst er det mye enklere med elektronisk kommunikasjon dersom man har møttes fysisk og kjenner vedkommende fra før.

Hva vil du si til studenter som vurderer å reise på utveksling?

Flott, reis ut, få det til på en eller annen måte! Jeg dro ikke på utveksling i løpet av mastergraden av praktiske årsaker, men fikk heldigvis til et kortere utenlandsopphold i forbindelse med masteroppgaven. Selv om det kan virke litt skremmende og utfordrende å få til i praksis, gir det deg en erfaring for livet som går langt utover det rent faglige.

Published 21. mars 2018 - 13:22 - Updated 22. mars 2018 - 13:03