Utvekslingsmuligheter Geomatikk- Kart, Satelitter og 3D-modellering

"Internasjonal erfaring er helt avgjørende, ikke bare for å få et bredere perspektiv på fagfeltet og la seg inspirere av andre måter å angripe problemstillinger innen faget på, men også fordi mange lokale problemstillinger involverer globale observasjonsteknikker og analysemetoder som utvikles gjennom internasjonalt samarbeid" (postdok. Vegard Ophaug). 

REALTEK tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse og lokalforståelse.

Når kan jeg dra på utveksling?

Alle som studerer geomatikk- kart, satelitter og 3D-modellering kan reise på utveksling (eksempel på semester).

Hvor kan jeg reise?

Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere studenter på geomatikk- kart, satelitter og 3D-modellering vært svært fornøyde med:

- Universitet 1 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 2 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 3 (sett inn link til avtaleside) 

Flere muligheter

Ønsker du å reise på utveksling, finnes det mange flere muligheter enn de som er listet opp her. For mer informasjon kan du besøke nettsidene til NMBU Utveksling. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med utveksling@nmbu.no. 

 

Published 22. February 2018 - 14:32 - Updated 22. mars 2018 - 13:01