Abeidsgivere etterspør internasjonal erfaring

Hvordan er datavitenskap et internasjonalt fagfelt?

Datavitenskap er veldig i vinden internasjonalt nå, både innenfor akademia og i næringslivet, pga. de stadig større datamengdene som genereres og mulighetene som ligger i å kunne analysere og tolke disse dataene. Flere prestisjetunge universiteter har opprettet studier innenfor datavitenskap den siste tiden.

Hvorfor og hvordan er internasjonal erfaring viktig for faget?

Datavitenskap er et fagfelt som krever bred kunnskap innenfor både statistikk, matematikk og informatikk, samt domenekunnskap innenfor de applikasjonsfeltene man velger å fokusere på. Internasjonal erfaring gir nye impulser og kan bidra til at man ser ting fra flere ulike innfallsvinkler. Man blir kjent med andre fagmiljøer enn de som finnes i Norge, og kan lære andre måter å angripe problemstillinger på. Det gir også mulighet for å skaffe seg domenekunnskap innenfor andre felter enn de det fokuseres mest på her hjemme.

Anbefaler du studenter på datavitenskap å reise på utveksling? I så fall, hvorfor?

Jeg anbefaler absolutt studenter å reise på utveksling. Både den faglige og personlige utviklingen et slikt opphold gir er noe som de vil ta med seg og dra mye nytte av i arbeidslivet. Arbeidsgivere etterspør internasjonal erfaring, fordi det viser at man løfter blikket og er sulten på ny kunnskap. Det å erfare hvordan det er å flytte til et annet land og lære hvordan ting fungerer der mener jeg er veldig nyttig, og man kan knytte gode kontakter som kan bidra til at spennende muligheter åpner seg etter endt studietid.

Har du selv internasjonal erfaring, og hvorfor/hvordan har dette vært viktig for deg?

Jeg har hatt to utenlandsopphold, ett i San Diego mens jeg holdt på med doktorgraden, og ett i London som Marie Curie Fellow mens jeg jobbet som forsker. I begge tilfellene gav oppholdene kunnskap og erfaringer som har vært uvurderlige for meg. Under oppholdene har jeg fått være en del av anerkjente og produktive forskningsgrupper, noe som har gjort at jeg har lært veldig mye, fått utvidet perspektivet og knyttet kontakter jeg fremdeles har forskningssamarbeid med.

I tillegg til de faglige og karrieremessige fordelene jeg har hatt av å dra på utenlandsopphold, har det vært utrolig spennende å oppleve hvordan det er å bo i et annet land, lære om kulturforskjellene og hvordan ting fungerer der. Dette er erfaringer jeg aldri ville vært foruten. Et slikt opphold er virkelig en opplevelse for livet!

Har du noen erfaringer/opplevelser fra internasjonalt arbeid/utveksling du ønsker å trekke frem?

Forskningsmiljøet jeg besøkte i San Diego var veldig bra, og de hadde mange samarbeidsprosjekter på tvers av fakultetene på UCSD, noe som gjorde at jeg fikk ta del i tverrfaglige prosjekter og fikk en helt unik faglig input. Under oppholdet bodde jeg sammen med to andre jenter som jeg knyttet nære vennskap til. Det gjorde at jeg raskt fikk et innblikk i det sosiale og kulturelle livet der, og fikk være med på alt fra surfing og grilling på stranda til bilturer til Mexico og Los Angeles. Oppholdet ble en utrolig fin opplevelse for meg, jeg ble kjent med mange nye mennesker, og fikk oppleve hvor store forskjellene - men også likhetene - er mellom nordmenn og amerikanere.

Året jeg var i London jobbet jeg på King’s College, i en forskningsgruppe som jobber med matematisk modellering av hjertefysiologi. Denne avdelingen av KCL ligger inne i St Thomas’ Hospital, noe som gjorde at vi var tett på det kliniske miljøet. Dermed fikk jeg et veldig godt innblikk i hvordan dataene jeg skulle analysere ble fremskaffet, og muligheten til å kunne diskutere direkte med de som fremskaffet dataene var avgjørende for det arbeidet jeg gjorde der. Dette året var et av de mest produktive årene i forskerkarrieren min så langt, og har absolutt vært avgjørende for karrieren min etter at jeg kom tilbake til Norge.

Under oppholdet i London hadde jeg med meg familien, og dette ble en veldig fin og lærerik opplevelse for oss alle. London har et aktivitets- og kulturtilbud som er helt unikt. Vi dro på turer rundt om i byen i helgene, og opplevde nye sider av byen hver gang. Sønnen min, som var 4 år, gikk i barnehage der, og lærte seg engelsk i løpet av det året, noe som har vært veldig nyttig for ham senere. Begge mine utenlandsopphold har derfor absolutt gitt mersmak!

Hva vil du si til studenter som vurderer å reise på utveksling?

Grip muligheten! Du kommer ikke til å angre på det!

 

Published 12. February 2018 - 10:27 - Updated 12. February 2018 - 11:03