Utvekslingsmuligheter Datavitenskap

"Internasjonal erfaring gir nye impulser og kan bidra til at man ser ting fra flere ulike innfallsvinkler. Man blir kjent med andre fagmiljøer enn de som finnes i Norge, og kan lære andre måter å angripe problemstillinger på. Det gir også mulighet for å skaffe seg domenekunnskap innenfor andre felter enn de det fokuseres mest på her hjemme"(Prof. Kristin Tøndel).

REALTEK tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren. 

Når kan jeg dra på utveksling?

Alle som studerer datavitenskap kan reise på utveksling (eksempel på semester).

Hvor kan jeg reise?

Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Datavitenskap er et nytt studieprogram ved NMBU. Er du usikker på hvor du vil reise har studenter på lignende studieprogram vært svært fornøyde med:

- Universitet 1 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 2 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 3 (sett inn link til avtaleside) 

Flere muligheter

Ønsker du å reise på utveksling, finnes det mange flere muligheter enn de som er listet opp her. For mer informasjon kan du besøke nettsidene til NMBU Utveksling. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med utveksling@nmbu.no. 

Published 12. February 2018 - 10:55 - Updated 20. mars 2018 - 9:24