Stiller sterkere med internasjonale referanser

Hvordan er byggteknikk og arkitektur et internasjonalt fagfelt?

Mange universiteter i verden tilbyr studier innen byggteknikk og studier innen arkitektur, så utvekslingsmulighetene for byggteknikk og arkitekturstudenter bør være flere. Hybridutdanningen ved NMBU er unik. Vi ser behovet for et felles språk mellom ingeniører og arkitekter, noe fagfolk i resten av verden også gjør. Faget er bygd opp rundt internasjonale standarder, noe som gjør at du med trygghet kan ta et semester i utlandet.

Hvorfor og hvordan er internasjonal erfaring viktig for faget?

Internasjonal erfaring gjør deg bedre rustet til å se helheten, og du kan få viktig inspirasjon ved å se gode og spennende prosjekter i andre land. Skal en bli god i faget kan man ikke låse seg inne. De fleste som studerer byggteknikk og arkitektur vil antakeligvis møte internasjonale arbeidsplasser med behov for tverrkulturelt samarbeid når de er ferdig med utdanningen sin. Man vil stille sterkere med internasjonale referanser og kompetanse fra et utvekslingsopphold, der en selv har forsøkt å leve i et nytt land og tilpasse seg en annen kultur.

Anbefaler du studenter på byggteknikk og arkitektur å reise på utveksling?

Ja, alle sammen! Et utvekslingsopphold gir deg selvtillit og selvinnsikt som kan være viktig uansett hva du studerer. Det er både nyttig og verdifullt å opparbeide seg språkkompetanse og kulturforståelse.

Har du selv internasjonal erfaring, og hvorfor/hvordan har dette vært viktig for deg?

Jeg tok utdannelsen min i arkitektur ved NTNU i Trondheim, og hadde egentlig lyst til å dra på utveksling til et spansktalende land for å lære meg spansk. Dessverre var det ingen aktuelle utvekslingsavtaler jeg kunne reise på, så jeg endte opp i Aachen i Tyskland. Dette har jeg aldri angret på! I løpet av året i Aachen møtte jeg min fremtidige kone, og utenlandsoppholdet måtte selvfølgelig utvides. Jeg dro tilbake til Tyskland, denne gangen til Berlin, og her stortrivdes jeg. Jeg ble et halvt år forsinket med graden min, men satt igjen med kunnskap og erfaringer jeg aldri ville vært foruten.

Har du noen erfaringer/opplevelser fra internasjonalt arbeid/utveksling du ønsker å trekke frem?

Jeg tror man alltid vil få et sterkt forhold til stedet man reiser til. Som utvekslingsstudent er man igjennom en stor personlig utvikling og utvider horisonten sin. Jeg kom til Vest-Tyskland i 93, fire år etter Berlinmurens fall, og hadde begrenset tilgang til teknologi. Jeg husker vertsmoren min var kjempe stolt over å ha fått et telefonnummer, men hun hadde ingen telefon. Uten telefon var det utfordrende å opparbeide seg et nettverk og opprettholde kontakten med folk, og man måtte klare seg på egenhånd. Da jeg senere kom tilbake til Tyskland, denne gangen til arkitektmiljøet ved Technische Universität Berlin, fikk jeg fort mange venner med de samme interessene som meg, og jeg fikk studere i et svært inspirerende miljø.

Hva vil du si til studenter som vurderer å reise på utveksling?

Dere må reise! Dere kommer aldri til å angre på det! Det gir så mange fordeler, som allerede nevnt. Ikke minst er det verdifullt å se sitt eget land med andre øyne i det man kommer hjem. Etter tiden i Tyskland møtte jeg igjen en venn fra videregående som hadde blitt værende i hjembyen og studert tysk der. Det er ikke tvil om at man både språklig og kulturelt får et mye større utbytte ved å reise utenlands.

Published 6. April 2018 - 10:45 - Updated 6. April 2018 - 10:45