Utvekslingsmuligheter Byggeteknikk og Arkitektur

  • Stefano Boeri Architetti har kombinert arkitektur og design med grønne planter. Resultatet er disse bygningene i Milano.
    Foto
    http://www.zmescience.com/

Som byggeteknikk og arkitekturstudent lærer du å planlegge, prosjektere og gjennomføre miljøvennlige bygninger, konstruksjoner og broer tilpasset fremtidens klima- og miljøutfordringer. På utveksling kan du møte fagfolk med kunnskap, teknikker, visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan gi deg nye idéer og inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren. REALTEK oppfordrer alle studenter til å ta et semester i utlandet!

Utvekslingsmuligheter Byggeteknikk og Arkitektur

"De fleste som studerer byggteknikk og arkitektur vil antakeligvis møte internasjonale arbeidsplasser med behov for tverrkulturelt samarbeid når de er ferdig med utdanningen sin. Man vil stille sterkere med internasjonale referanser og kompetanse fra et utvekslingsopphold" (førsteamanuensis Leif D. Houck).

REALTEK tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt.

Når kan jeg dra på utveksling?

Alle som studerer byggeteknikk og arkitektur kan reise på utveksling (eksempel på semester).

Hvor kan jeg reise?

Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere studenter på byggeteknikk og arkitektur er vært svært fornøyde med:

- Universitet 1 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 2 (sett inn link til avtaleside)

- Universitet 3 (sett inn link til avtaleside) 

Flere muligheter

Ønsker du å reise på utveksling, finnes det mange flere muligheter enn de som er listet opp her. For mer informasjon kan du besøke nettsidene til NMBU Utveksling. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med utveksling@nmbu.no. 

Published 22. February 2018 - 14:31 - Updated 6. April 2018 - 10:50