Utvekslingsmuligheter Miljø- og Naturressurser

"Programmet trenger internasjonal erfaring og kompetanse for å videreutvikle seg og møte de utfordringene vi står overfor i dag!" (Prof. Jan Mulder).

MINA tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

Når kan jeg dra på utvekslig?

Alle som studerer miljø- og naturressurser kan reise på utveksling (eksempel på semester).

Hvor kan jeg reise?

Vi har avtaler med flere universiteter av høy kvalitet. Er du usikker på hvor du vil reise har tidligere studenter på miljø- og naturressurser vært svært fornøyde med:

- Wageningen University i Nederland

- James Cook University i Australia

- University of Nebraska-Lincoln i Canada

- University of Iceland

- Albert-Ludwig University Freiburg i Tyskland

Flere muligheter

Ønsker du å reise på utveksling, finnes det mange flere muligheter enn de som er listet opp her. For mer informasjon om utveksling kan du besøke nettsidene til NMBU Utveksling. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om utveksling? Ta kontakt med utveksling@nmbu.no. 

Published 21. november 2017 - 9:48 - Updated 21. november 2017 - 9:48