Utveksling noe av det viktigste du kan gjøre på universitetet

Hvordan er miljø- og naturressurser et internasjonalt fagfelt?

Miljø- og naturressurser, men også matproduksjon, er sentrale internasjonale problemstillinger der optimale løsninger bygger på solid kunnskap om jord og dets funksjoner. Siden jord og jordprosesser påvirkes sterkt av økosystemer og klimasoner, forutsetter problemløsning bred jordkunnskap satt i en internasjonal kontekst. Studieprogrammer med tema jord må derfor trekke inn internasjonal erfaring og kompetanse for å kunne videreutvikles og møte de utfordringene verden står overfor i dag. Organisasjoner og bedrifter som jobber innen matproduksjon, eller med natur, miljø og samfunnsspørsmål, er avhengige av teknisk kompetanse innen jord som bygger på bred internasjonal kompetanse, helst fra ulike kontinenter.

Anbefaler du de som studerer miljø- og naturressurser å reise på utveksling? I så fall, hvorfor?

Absolutt! Utveksling er kjempe viktig! Det er viktig å komme seg ut i verden for å få inspirasjon ved å se og oppleve hvordan ting fungerer, og ikke minst hva som ikke fungerer. Det finnes ingen bedre læreplass! Det er noe med dette å oppleve ting selv. Slik erfaring og kunnskap er umulig å opparbeide seg foran tavla. På utveksling kan du se med egne øyne hvorfor det er så viktig å finne ut av de problemstillingene verden står overfor i dag, og ikke minst hvilke alternative angrepsmåter som finnes

Har du selv internasjonal erfaring, og hvorfor/hvordan har dette vært viktig for deg?

Jeg har Bachelor- Master og PhD-gradene mine fra Wageningen University i Nederland. Jeg tok en post-doc i Norge og har vært i Norge siden 1987. Ellers har jeg erfaring fra mange land i Europa, USA, Afrika, Kina og Sørøst Asia. Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) har gode programmer for internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning, inklusiv utveksling av stab og studenter. For eksempel, Eurasia-programmet til Senter for Internasjonalisering av Utdanning (Diku). Jeg hadde et sabbatsår i Beijing der jeg håpet å lære kinesisk. Dessverre oppdaget jeg at jeg vil trenge mer tid. Kanskje blir det neste prosjekt når jeg går av med pensjon. I dag har jeg et pågående prosjekt med Kina og Zambia der vi skal utveksle studenter begge veier. Kina er et spennende land med tanke på miljø og den ukritiske utviklingen som har vært der de siste 50 årene. I dag ser Kina problemene av den omfattende forurensingen, og ønsker å finne løsninger. De gjør mye innen vind- og solenergi, og kan vise til problemstillinger som er langt alvorligere enn de vi har i Norge. I Zambia fokuserer samarbeidet mer på jordbruk og hvordan man kan drive bærekraftig matproduksjon uten forringing av jord.

Har du noen erfaringer/opplevelser fra internasjonalt arbeid/utveksling du ønsker å trekke frem?

Min viktigste internasjonale erfaring er kanskje mitt eget utvekslingsopphold i USA. Etter bachelorgraden måtte alle studentene ved Wageningen University ut i verden i seks måneder, og jeg valgte å dra til USA. Et utvekslingsopphold er en mulighet til å finne ut av hva man vil med resten av livet, finne sitt felt og karrierevei. For eksempel om man ønsker å gå videre innen forvaltning, R&D i industri eller mer akademisk forskning, og dermed få mest mulig ut av en videre mastergrad. Selv var jeg med i et forskningsprosjekt om sur nedbør der fokus var på mobilisering av giftige metaller som aluminium til bekker og innsjøer. Slike prosjekter var med på å bygge et kunnskapsgrunnlag for utvikling av internasjonale protokoller for begrensing av utslipp av luftforurensing fra industri.

Hva vil du si til studenter som vurderer å reise på utveksling?

Reis! Det er rett og slett kjempe viktig, ikke bare faglig, men også sosialt. Det er noe av det viktigste man kan gjøre på universitetet. Jeg vil anbefale alle å reise alene og kaste seg ut i en ny kultur! Hvis man reiser sammen med andre kan det være vanskeligere å komme vekk fra egen bakgrunn. Dette er en kjempe nyttig og lærerik erfaring. Man får et annet perspektiv på ting, og lærer å kjenne flere sider ved en sak og ved seg selv. Samtidig får man bedre kjennskap til hvorfor folk er- og gjør ting forskjellig.

Published 21. november 2017 - 9:49 - Updated 3. April 2019 - 15:11