University of British Columbia: Vancouver Campus

  • Vancouver.

    Vancouver.

    Foto
    Pixabay

University of British Columbia (UBC) ligger i Vancouver, sørvest i Canada, og er den største av landets vestlige byer. Universitetet er kjent for sitt vakre campusområde og for sin høye akademiske standard. UBCs hovedcampus ligger på en halvøy ca. 30 minutter fra downtown Vancouver. Tilsammen studerer det 45.000 studenter ved UBC, hvorav over 5000 er internasjonale studenter.

University of british columbia

Om avtalen
NMBU-avtalen er en bilaterale avtale. Studenter fra alle institutter kan søke. UBC tilbyr ingen ingeniørfag på Vancouver Campus (bare på Okanagan Campus) , men IMT studenter er velkomne til å søke på andre emner ved denne campus.

Antall plasser
For skoleåret 2020/2021 har NMBU foreløpig ikke fått tildelt utvekslingsplass.

Prioritering
UBC krever et snitt på minimum C av sine søkere. Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet vil bli valgt.

Hvem kan søke
For å søke på UBC Vancouver må man ha fullført 120 studiepoeng eller gjennomført bachelor før utenlandsoppholdet begynner.

Nivå
Både bachelor- og masterstudenter (undergraduate og graduate).

Språkkrav
4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole, eller TOEFL-score på 550 (paper based test), eller IELTS-score på 6.5.

Godkjenning av studiepoeng
15 credits per semester på bachelornivå.
12 credits per semester på masternivå.

Vær oppmerksom på at 15 credits per semester innebærer en meget stor arbeidsmengde.

Vær oppmerksom på at opplysningene om antall credits er veiledende.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-DS
GEOG412 Water Management: Theory, Policy and Practice
SOCI360A Sociology and Natural Resources
FRST201 Forest Ecology

B-PV
ECON102 Principles of Macroeconomics
FRST210 Forest Plant Biology II
FRST211 Forest Classification and Silvics

M-IØ
ECON301 Intermediate Microeconomic Analysis
ECON302 Intermediate Macroeconomic Analysis
STAT251 Elementary Statistics
CPSC110 Computation, Programs and Programming
EOSC112 The Earth: Ocean and Atmostphere

M-LA
CONS200 Foundations of Conservation
ENDS221 Sustainability by Design
GEOB103 Our Changing Environment; Water and Landscapes
ENDS440 Environment and Urban Form
LARC542 Aesthetics and Sustainability

M-KB
CHEM205 Physical Chemistry
CHEM302 Atmospheric Environmental Chemistry
ECON102 Principles of Macroeconomics
PHYS170 Mechanics I

Skolepenger
Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.
Semesterinndeling
Semester 1: begynnelsen av september til midten av desember.
Semester 2: begynnelsen av januar til slutten av april.

Bolig
Ingen garanti, og det kan være spesielt vanskelig å få bolig på campus i høstsemesteret/hvis man kun er ett semester. UBC bistår.

Man søker om bolig samtidig med opptak om utveksling.

Visum og oppholdstillatelse
Skal du studere i Canada i mindre enn seks måneder trenger du som norsk statsborger gyldig pass og Student Exchange Letter og Acceptance Letter fra lærestedet ved innreise. For opphold i mer enn seks måneder må du ha studentvisum (Study Permit).
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det the Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti, 2 passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker, det er derfor viktig å sende inn søknaden så snart man kan. Les søknaden nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med. The High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum.

Annet
Vær oppmerksom på at utvekslingsstudenter må tegne obligatorisk helseforsikring ved UBC, samt kjøpe et "universal transportation pass" (U-pass) for offentlig transport i Vancouver.

University of British Columbia i hsten /in the autumn
University of British Columbia i høsten /in the autumn. Foto: Wikipedia

 

Published 5. januar 2009 - 12:00 - Updated 3. April 2019 - 15:08