Internasjonal erfaring blir etterspurt!

Hvordan er plantevitenskap et internasjonalt fagfelt?

Biologi er et universelt fag som er like relevant uansett hvor du drar i verden. Det burde derfor være gode muligheter for utveksling.

Hvorfor og hvordan er internasjonal erfaring viktig for faget?

Internasjonal erfaring er viktig for å få et bredere perspektiv. Det er gøy å få andre innfallsvinkler på eget fagfelt og lære av å se hvordan andre som er interessert i det samme jobber med ting. Internasjonal erfaring er inspirerende og kan gi deg andre tanker om eget fag. Slike erfaringer kan øke lysten til å lære mer, og kanskje bidra til å finne ut av hvilken vei innen faget man ønsker å gå videre med.

Anbefaler du plantevitenskapstudenter å reise på utveksling? I så fall, hvorfor?

Ja! Å reise på utveksling er veldig utviklende på mange måter. Jeg dro aldri på utveksling i studietiden selv. Dette er noe jeg angrer på! Dessverre var det ingen som fortalte meg hvor viktig det var med internasjonal erfaring. Når jeg var ferdig med studiene og skulle søke jobber, ble jeg spurt om hvorfor jeg ikke hadde noe internasjonal erfaring på CV’ en min. Internasjonal erfaring blir etterspurt hvis man ønsker forskerkarriere, og i mitt tilfelle ble det sett på som en mangel i min erfaring og CV.

Har du selv internasjonal erfaring, og hvorfor/hvordan har dette vært viktig for deg?

I det jeg ble tilbudt en fast stilling i 2011 forstod jeg at det var viktig å få opparbeidet seg et internasjonalt nettverk. Jeg tok et sabbatsår i USA ved University of Vermont, der jeg tilbrakte et halvt år sammen med en forskningsgruppe. Dette var veldig bra karrieremessig, men også viktig med tanke på personlig utvikling. Jeg lærte mye om både faget og meg selv i løpet av dette halve året. I ettertid har jeg også benyttet meg mye av muligheten til å reise på kortere opphold ved utenlandske institusjoner, for å se, lære og bli inspirert. Jeg har også invitert folk fra relevante fagmiljøer hit til NMBU.

Har du noen erfaringer/opplevelser fra internasjonalt arbeid/utveksling du ønsker å trekke frem?

Det å tilbringe tid sammen med internasjonale kollegaer er utrolig viktig. I dag finnes det så mange muligheter å kommunisere på, som for eksempel over Skype og andre nettbaserte kanaler, men det er noe annet å være sammen fysisk over tid. Det å kunne utvikle ideer og relasjoner, diskutere og snakke om ting på en grundig måte, er ikke mulig over Skype på samme måte. Det å gjøre forskningsarbeid i Vermont over tid var utrolig verdifullt sånn sett.

Hva vil du si til studenter som vurderer å reise på utveksling?

Bare gjør det! Det er ikke noe mer å tenke på. Jeg oppfordrer alle mine studenter til å komme seg ut, og skulle selv ønske at jeg hadde gjort mye mer av det når jeg hadde muligheten. Hadde jeg skjønt hvor viktig det var tidligere, hadde jeg selvfølgelig gjort det!

Published 10. november 2017 - 13:13 - Updated 10. november 2017 - 13:31