Meny
Utveksling
Hvor og når
+Hvor og når

Hvor og når kan jeg reise?

  • Luftballong
    Foto
    Pixabay

NMBU har utvekslingsavtaler med gode universiteter over hele verden. Hvor og når du kan reise, og til hvilket universitet du bør dra, avhenger av hvilket fakultet på NMBU du studerer ved. Er du i tvil om hvor og når du kan reise er du velkommen til å kontakte SiT (Studentenes informasjonstorg), så hjelper vi deg på vei. 

Hvor og når

Når kan jeg reise?

For å kunne dra på utveksling må du ha studert i ett år eller ha 60 studiepoeng. Du kan være på både bachelor-, master- og PhD-nivå. Noen av studieprogrammene på NMBU setter av spesifikke semestre hvor det passer best med et delstudium i utlandet. Dette er råd som er verdt å følge. Ta kontakt med studieveileder ved ditt institutt for informasjon om når du kan reise ut.

Hvor kan jeg reise?

Europa

Utenfor Europa

Norden og Baltikum

Svalbard

UArctic

NOVA-nettverket

Utvekslingsavtaler sortert etter fakultet

Utveksling - Veterinærstudenter

Når kan du søke? 

Vi har to søknadsfrister hvert studieår for å søke om utveksling:

1. februar for å reise ut påfølgende høst- og/eller vårsemesteret;

15. september for å reise ut påfølgende vårsemesteret.

NB! Studenter innen veterinærmedisin må søke innen 1. februar-fristen.

Når på året er det best å reise? 
Sjekk hvordan studieåret er organisert der du ønsker å studere. Utenlandske institusjoner har ofte en annen inndeling av studieåret enn det norske systemet. I Australia og New Zealand for eksempel, starter høstsemesteret i juli og vårsemesteret i februar. I Tyskland begynner vintersemesteret i oktober og varer til februar, mens sommersemesteret begynner i april og varer til juli. Slike "tidsforskjeller" kan få konsekvenser dersom du returnerer midt i det norske semesteret.

Hvor lenge bør du være ute? 
Utvekslingsopphold kan normalt vare i alt fra tre måneder til ett år. Å finne seg til rette på et nytt sted kan ta tid, og mange studenter som har vært ute i ett semester oppgir at de ønsket å være i utlandet lenger. Da de reiste hjem hadde de akkurat "kommet i gang", både faglig, språklig og sosialt.

Når kan jeg reise på utveksling?

Når kan jeg reise på utveksling?

Foto
Pixabay

Published 3. januar 2012 - 10:00 - Updated 16. januar 2020 - 8:37