Hvor og når

Når kan jeg reise?

For å kunne dra på utveksling må du ha studert i ett år eller ha 60 studiepoeng. Du kan være på både bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Noen av studieprogrammene på NMBU setter av spesifikke semestre hvor det passer best med et delstudium i utlandet. Dette er råd som er verdt å følge. Ta kontakt med studieveileder ved ditt institutt for informasjon om når du kan reise ut.

Hvor kan jeg reise?

Europa

Utenfor Europa

Norden og Baltikum

Svalbard og UNIS

UArctic

NOVA-nettverket

Utvekslingsavtaler sortert etter fakultet

Utveksling - Veterinærstudenter

Når kan du søke? 

Vi har to søknadsfrister hvert studieår for å søke om utveksling:

1. februar for å reise ut påfølgende høst- og/eller vårsemesteret;

15. september for å reise ut påfølgende vårsemesteret.

NB! Studenter innen veterinærmedisin må søke innen 1. februar-fristen.

Når på året er det best å reise? 
Sjekk hvordan studieåret er organisert der du ønsker å studere. Utenlandske institusjoner har ofte en annen inndeling av studieåret enn det norske systemet. I Australia og New Zealand for eksempel, starter høstsemesteret i juli og vårsemesteret i februar. I Tyskland begynner vintersemesteret i oktober og varer til februar, mens sommersemesteret begynner i april og varer til juli. Slike "tidsforskjeller" kan få konsekvenser dersom du returnerer midt i det norske semesteret.

Hvor lenge bør du være ute? 
Utvekslingsopphold kan normalt vare i alt fra tre måneder til ett år. Å finne seg til rette på et nytt sted kan ta tid, og mange studenter som har vært ute i ett semester oppgir at de ønsket å være i utlandet lenger. Da de reiste hjem hadde de akkurat "kommet i gang", både faglig, språklig og sosialt.

Når kan jeg reise på utveksling?

Når kan jeg reise på utveksling?

Foto
Pixabay

Published 3. januar 2012 - 10:00 - Updated 6. April 2021 - 11:50