Avtaleuniversiteter

Hvor kan jeg reise?

Sjekk hvordan studieåret/semestrene er organisert der du ønsker å studere. Utenlandske institusjoner har ofte en annen inndeling av studieåret enn det norske systemet. 

Noen av studieprogrammene på NMBU setter av spesifikke semestre hvor det passer best med et utvekslingsopphold i utlandet. Dette er råd som er verdt å følge. Ta kontakt med studieveileder ved ditt fakultet for informasjon om når du kan reise ut.

Hvor lenge bør du være ute? 

Utvekslingsopphold kan normalt vare i alt fra tre måneder til ett år. Å finne seg til rette på et nytt sted kan ta tid, og mange studenter som har vært ute i ett semester oppgir at de ønsket å være i utlandet lenger. Da de reiste hjem hadde de akkurat "kommet i gang", både faglig, språklig og sosialt. 

 

Published 3. januar 2012 - 10:00 - Updated 8. desember 2022 - 14:13