Hvilke muligheter

Utveksling i ett eller to semestre

Et utvekslingsopphold kan gi deg høyt faglig utbytte og ny og beriket faglig innsikt, men også muligheter til å knytte vennskap og nettverk på tvers av landegrenser. Å studere og leve i et annet land tilbyr en unik mulighet til å se verden fra et nytt perspektiv, samtidig som det er en gylden mulighet til å bli flytende i et fremmedspråk. Gjennom NMBU sine avtaler har du mulighet for å søke utveksling utenfor Europa  eller utveksling med Erasmus+ innenfor Europa. Søknadsfristen er 1.februar (og 15.september). Les mer om hvordan du søker utveksling. 

Ekspressutveksling

Gjennom Nordplus har du mulighet for å søke på 1-2 ukers intensivkurs ved et av våre partneruniversitet i et av de nordiske eller baltiske landene. Les mer om intensivkursene og hvordan du kan søke om stipend fra Nordplus om du deltar på et intensivkurs.

Praksisopphold med Erasmus+ under studiene

Gjennom Erasmus+ kan du søke om et praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass, som en del av studiet. Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner. Det er også mulig for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+. Det forutsettes at et slikt opphold kan godkjennes som del av din grad ved NMBU.

Les mer om hvilke krav som må oppfylles for å dra og hvordan du søker på praksisopphold under studiene.

Praksisopphold med Erasmus+ etter endt grad

Du visste kanskje at norske studenter kan ta praksisopphold utenlands som en del av den norske graden, med Erasmus-stipend? Men visste du at det også er mulig å reise ut det første året etter at studiet er fullført? Gjennom Erasmus+ kan du som har vært på et studieprogram ved NMBU søke om å ta et praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass etter endt grad. Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner. Det er også mulig for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+. Det forutsettes at et slikt opphold kan godkjennes av fagmiljø eller fakultet.

Husk at praksisoppholdet må søkes om mens man fortsatt er student ved NMBU. Les mer om hvilke krav som må oppfylles og hvordan du søker på praksisopphold etter endt grad.

Published 2. januar 2018 - 14:41 - Updated 5. januar 2018 - 10:37