Etter utveksling

Karakterutskrift

For å kunne søke om endelig godkjenning trenger du karakterutskrift fra vertsuniversitetet ditt, som viser hvilke emner du har bestått på utveksling. Karakterutskriften blir enten sendt direkte til deg eller til SIT. I noen tilfeller må karakterutskrift bestilles før den er sendt. Om den sendes til SIT vil du bli varslet via e-post. Det er viktig at du tar godt vare på den originale karakterutskriften.

Søke om endelig godkjenning

Når du kommer tilbake fra utveksling, må du søke om endelig godkjenning av emnene du har tatt på utveksling.

Du trenger endelig godkjenning for å

  • få utvekslingsoppholdet innpasset i graden din ved NMBU
  • få gjort om deler av studielånet til stipend

 Hvordan søke endelig godkjenning:

Du søker om endelig godkjenning til studieveilederen ved fakultetet ditt. Hun/han skal ha en kopi av karakterutskriften din i tillegg til søknad.  

Les mer om godkjenning av utdanning.

Erfaringsrapport fra oppholdet

Du som har vært på utveksling er en viktig ressurs for NMBU, og vi vil gjerne ha din hjelp med å promotere utveksling. Ettersom de erfaringene du gjør deg i utlandet er verdifulle for framtidige utvekslingsstudenter, må du levere en rapport fra utvekslingsoppholdet ditt til NMBU. Rapporten leverer du til din utvekslingskoordinator på SIT og den vil bli publisert på NMBU Utvekslingsbloggen og/eller på facebooksiden Utveksling NMBU.  

De som har vært på utveksling gjennom Erasmus+ vil i tillegg få tilsendt en epost fra Europa-kommisjonen med lenke til en portal der du skal levere en rapport kalt EU-survey.

 

Published 6. september 2017 - 14:25 - Updated 13. januar 2022 - 14:06