Språk i Erasmus+

I avtaleprofilene til de ulike universitetene på NMBUs nettsider står det hvilket språknivå universitetene krever at du skal ha for å følge undervisningen hos dem, enten i engelsk eller et annet språk. De fleste universitetene krever nivå B1 eller B2 fra CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), men avtaleprofilen må sjekkes for ytterligere språkkrav.

Flere og flere universitet i Europa har krav til dokumentasjon av språkkunnskapar for studenter som søker utveksling. Studenten må da dokumentere at hun/han har nok kunnskaper i språket til å kunne følge undervisningen og avlegge eksamen på det språket undervisningen er på, om det er engelsk eller for eksempel fransk, spansk eller tysk. Det er mulig å få bekreftet karakter fra videregående skole dersom det skulle være behov, ta i så fall kontakt med Studentenes Informasjonstorg (SIT).

For Erasmusstudenter som reiser ut på studie- eller praksisopphold er det obligatorisk å ta to språktester dersom mesteparten av undervisningen er på ett av følgende språk: Engelsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, polsk, portugisisk, spansk, tsjekkisk eller tysk. Studentene må først ta en språktest før de reiser på utveksling, og deretter en mot slutten av oppholdet. Målet med testene er å måle språklig utbytte av et utvekslingsopphold. Studenter som skal ha undervisning på skandinavisk trenger ikke å ta testen. Morsmålsbrukere får fritak fra testen. Testene er online, og lisens til å ta testen vil bli sendt ut til NMBU-eposten før utvekslingen. Les mer om Erasmus+ språktest. NB! Det er ikke mulig å pause når testen er påbegynt.

Gratis online språkkurs: Studenter som scorer A1, A2 eller B1 på testen, får automatisk et gratis online språkkurs som kan brukes gjennom hele utvekslingsoppholdet. Vi anbefaler alle som får denne testen å ta den i bruk. Om du vil sikre deg et onlinekurs uansett resultat på testen må du krysse av på dette før du tar selve testen. 

Published 19. April 2017 - 14:48 - Updated 30. juni 2022 - 14:26