Praksisopphold

Praksisopphold under studiene

 

 • Det er mulig å reise på praksisopphold gjennom Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/PHD). Dersom du tidligere har vært på et helt års utveksling gjennom Erasmus+ på samme studienivå som du søker nå, kan du ikke søke om ny Erasmus-utveksling. Dette gjelder selv om den forrige utvekslingen/praksisen var gjennom en annen institusjon enn NMBU.

 

 • Du må være student på et studieprogram ved NMBU når du søker om praksisopphold.

 

 • Praksisoppholdet må kunne godkjennes som en del av graden din ved NMBU.

 

 • Du må ha bestått 60 studiepoeng ved selve avreisen.

 

 • Minimum oppholdslengde for praksisopphold er 2 måneder (60 dager).

 

 • En tre-parts praksisavtale (Learning Agreement for Traineeships)  må fylles ut og signeres av studenten, en representant fra fakultetet ved NMBU (som oftest studieveileder) og arbeidsgiver. Avtalen skal sikre at praksisoppholdet vil bli godkjent som en del av studieprogrammet ved NMBU.

 

Du må enten finne frem til praksisoppholdet selv, eller i samråd med instituttet/fakultetet ditt på NMBU. Med få unntak har ikke instituttene/fakultetene ved NMBU avtaler med eksterne partnere om å sende studentene sine ut på Erasmus praksisopphold.

Vi har løpende frist for å søke om Erasmus+ praksisopphold og stipend: Søknaden må være en utfylt Learning Agreement for Traineeships, eventuelt en annen avtale mellom student, studieprogram og arbeidsgiver, og instituttet/fakultetet må signere på avtalen og slik bekrefte at de forhåndsgodkjenner praksisoppholdet.

For studieåret 2019-2020 er satsene for praksisopphold:

 • € 660 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og United Kingdom
 • € 610 per måned i de andre programlandene

 

Praksisopphold etter endt grad

Forutsetninger for å søke om Erasmus+-stipend for et praksisopphold etter endt grad:

 • Du må ha vært student på et studieprogram ved NMBU, og du må ha meldt inn ønsket hos institutt eller fakultet om å gjennomføre praksisoppholdet i løpet av siste semester før innlevert sluttoppgave på Bachelor- eller Master-nivå.

 

 • Det er et krav om at du MÅ sened søknad senest i løpet av det siste semesteret av graden din. Praksisoppholdet må gjennomføres innen 12 måneder etter at graden er avsluttet.

 

I tillegg må du sørge for å:

 • Legge frem praksismuligheten på en så god måte at dette enkelt kan godkjennes av fagmiljø eller fakultet.

 

 • Være tilstrekkelig forsikret - vi anbefaler en student reiseforsikring som dekker det som kreves av denne typen opphold.

 

 • Betale semesteravgift.
 • Studenter som øker om et praksisopphold som skal inngå i en grad, vil bli prioriterte dersom vi mottar mange søknader. 

 

Søknadskrav:

Published 20. April 2017 - 13:43 - Updated 2. April 2020 - 13:04