Praksisopphold

Praksisopphold under studiene

 

 • Det er mulig å reise på praksisopphold gjennom Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/PHD). Dersom du tidligere har vært på et helt års utveksling gjennom Erasmus+ på samme studienivå som du søker nå, kan du ikke søke om ny Erasmus-utveksling. Dette gjelder selv om den forrige utvekslingen/praksisen var gjennom en annen institusjon enn NMBU.

 

 • Du må være student på et studieprogram ved NMBU når du søker om praksisopphold.

 

 • Praksisoppholdet må kunne godkjennes som en del av graden din ved NMBU.

 

 • Du må ha bestått 60 studiepoeng ved selve avreisen.

 

 • Minimum oppholdslengde for praksisopphold er 2 måneder (60 dager).

 

 • En tre-parts praksisavtale (Learning Agreement for Traineeships)  må fylles ut og signeres av studenten, en representant fra fakultetet ved NMBU (som oftest studieveileder) og arbeidsgiver. Avtalen skal sikre at praksisoppholdet vil bli godkjent som en del av studieprogrammet ved NMBU.

 

Du må enten finne frem til praksisoppholdet selv, eller i samråd med instituttet/fakultetet ditt på NMBU. Med få unntak har ikke instituttene/fakultetene ved NMBU avtaler med eksterne partnere om å sende studentene sine ut på Erasmus praksisopphold.

Vi har løpende frist for å søke om Erasmus+ praksisopphold og stipend: Søknaden må være en utfylt Learning Agreement for Traineeships, eventuelt en annen avtale mellom student, studieprogram og arbeidsgiver, og instituttet/fakultetet må signere på avtalen og slik bekrefte at de forhåndsgodkjenner praksisoppholdet.

For studieåret 2021-2022 er satsene for praksisopphold:

 • € 460 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg og Sverige
 • € 410 per måned i de andre programlandene

 Det gis et tilleggstipend på 150euro for praksisstudenter. 

Praksisopphold etter endt grad

Forutsetninger for å søke om Erasmus+-stipend for et praksisopphold etter endt grad:

 • Du må ha vært student på et studieprogram ved NMBU, og du må ha meldt inn ønsket hos institutt eller fakultet om å gjennomføre praksisoppholdet i løpet av siste semester før innlevert sluttoppgave på Bachelor- eller Master-nivå. 
 • Det er et krav om at du MÅ sende søknad (ferdig signert Learning agreement)  senest 1.mai i det siste semesteret av graden din . Praksisoppholdet må gjennomføres innen 12 måneder etter at graden er avsluttet. Hvis du ferdigstiller studiene i desember er 1.desember siste frist for å sende inn søknad til utveksling@nmbu.no 

 

I tillegg må du sørge for å:

 • Legge frem praksismuligheten på en så god måte at dette enkelt kan godkjennes av fagmiljø eller fakultet.
 • Være tilstrekkelig forsikret - vi anbefaler en student reiseforsikring, ansvars- og ulykkesforsikring som dekker det som kreves av denne typen opphold.
 • Betale semesteravgift.
 • Studenter som øker om et praksisopphold som skal inngå i en grad, vil bli prioriterte dersom vi mottar mange søknader. 

 

Søknadskrav:

Published 20. April 2017 - 13:43 - Updated 4. juni 2021 - 13:03