Erasmus+ praksisopphold under studiet

  • Praksisopphold

Gjennom Erasmus+ kan studenter ta et praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass, som en del av studiet. Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner. Det er også mulig for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+. Det forutsettes at et slikt opphold kan godkjennes som del av studentens grad ved NMBU.

Praksisopphold

  • Det er mulig å reise på praksisopphold gjennom Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/PHD). Dersom du tidligere har vært på et helt års utveksling gjennom Erasmus+ på samme studienivå som du søker nå, kan du ikke søke om ny Erasmus-utveksling. Dette gjelder selv om den forrige utvekslingen/praksisen var gjennom en annen institusjon enn NMBU.

  • Du må være student på et studieprogram ved NMBU når du søker om praksisopphold.

  • Praksisoppholdet må kunne godkjennes som en del av graden din ved NMBU.

  • Du må ha bestått 60 studiepoeng ved selve avreisen.

  • Minimum oppholdslengde for praksisopphold er 2 måneder (60 dager).

  • En tre-parts praksisavtale (Learning Agreement for Traineeships)  må fylles ut og signeres av studenten, en representant fra fakultetet ved NMBU (som oftest studieveileder) og arbeidsgiver. Avtalen skal sikre at praksisoppholdet vil bli godkjent som en del av studieprogrammet ved NMBU.

Du må enten finne frem til praksisoppholdet selv, eller i samråd med instituttet/fakultetet ditt på NMBU. Med få unntak har ikke instituttene/fakultetene ved NMBU avtaler med eksterne partnere om å sende studentene sine ut på Erasmus praksisopphold.

Vi har løpende frist for å søke om Erasmus+ praksisopphold og stipend: Søknaden må være en utfylt Learning Agreement for Traineeships, eventuelt en annen avtale mellom student, studieprogram og arbeidsgiver, og instituttet/fakultetet må signere på avtalen og slik bekrefte at de forhåndsgodkjenner praksisoppholdet.

For studieåret 2017-2018 er satsene for praksisopphold:

  • € 500 per måned i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Storbritannia, Sverige og Østerrike
  • € 450 per måned i de andre programlandene
Published 20. April 2017 - 13:43 - Updated 6. juli 2017 - 12:26