Learning Agreement

  • Learning agreement

Alle studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ må fylle ut en Learning Agreement. Dette er en kontrakt mellom studenten, NMBU og vertsinstitusjonen.

Learning Agreement

Learning Agreement inneholder beskrivelse av hvilke emner du skal ta på utveksling, og gir deg trygghet på at emner du avlegger på utveksling kan bli godkjent som del av graden din.

  • Underskriften fra din studieveileder ved NMBU bekrefter at emnene du planlegger å avlegge på utveksling vil kunne inngå i ditt studieprogram.
  • Underskriften fra vertsuniversitetet bekrefter at emnene du har valgt er i tråd med deres emnetilbud.

Du må selv fylle ut kontaktinformasjon, planlagt utvekslingsperiode, emner ved vertsuniversitetet, språknivå i undervisningsspråket og hvilke emner som skal godkjennes ved NMBU. Ved å kontakte studieveileder og vertsuniversitetet, får du hjelp til å fylle ut resten av dokumentet. Før utreise er det bare delen som heter Before the mobility som skal fylles ut. Når Learning Agreement er ferdig utfylt og signert av alle tre parter, må en kopi sendes til Erasmuskoordinator ved NMBU.

Dersom du gjør endringer i emnene underveis i utvekslingen, må du også oppdatere Learning Agreement.

Published 21. April 2017 - 13:29 - Updated 10. september 2018 - 9:42