Learning Agreement

 • Onine Learning Agreement
  Foto
  Pixabay

Alle studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ må fylle ut en Learning Agreement. Dette er en kontrakt som skal signeres av  studenten, fakultetet ved NMBU og vertsuniversitetet. Fra våren 2020 vil NMBU bruke Online Learning Agreement (OLA), som blir digitalt signert av alle parter. 

Learning Agreement

Learning Agreement inneholder beskrivelse av hvilke emner du skal ta på utveksling, og gir deg trygghet på at emner du avlegger på utveksling kan bli godkjent som del av graden din.

 • Når du skal fylle ut din Online Learning Agreement (OLA) må du ta kontakt med utveksling@nmbu.no for å få tilgang til den. 
 • Du vil da motta en link fra Erasmus Dashboard med tilgang til en OLA som er delvis utfylt med kontaktinformasjon. NB! Du må bruke Chrome elller Firefox (ikke Internet Explorer)
 • Du må fylle ut alle felt før du signerer OLA. Her finner du en detaljert brukerveiledning  som kan være til god hjelp med dette. 
 • Du må selv fylle inn planlagt utvekslingsperiode, emner ved universitetet, språknivå i undervisningsspråket og hvilke emner som skal godkjennes ved NMBU. Før utreise er det kun delen som heter Before the mobility som skal fylles ut.
 • Når du har signert digitalt, blir din OLA sendt til studieveileder ved fakultetet ditt.  Dersom alt er OK, signerer studieveilederen din OLA, og den sendes videre til vertsuniversitetet (Receiving institution) for den siste signaturen. 

Du får beskjed på e-post og/eller i Erasmus+App'en  når en part har signert. Du kan også logge på Online Learning Agreement  eller i Erasmus+App'en for å sjekke status underveis i prosessen. 

Dersom du gjør endringer i emnene underveis i utvekslingen, må du også oppdatere Learning Agreement i delen som heter During Mobility. 

Dersom du trenger mer hjelp eller råd med utfyllingen, ta kontakt med utveksling@nmbu.no 

PDF-versjon av OLA?

 • Du kan laste ned en PDF-versjon av Online Learning Agreement dersom vertsuniversitetet ønsker en papirversjon. Denne kan selvsagt også signeres på papir om nødvendig. 
 • Dersom vertsuniversitetet ikke kan signere online og ønsker en papirkopi, kan du skrive ut en PDF av Online Learning Agreement. I så fall må du sende en (scannet) kopi signert av alle tre parter til Erasmuskoordinator, tonje.nore@nmbu.no 
Published 21. April 2017 - 13:29 - Updated 3. mars 2020 - 14:42