Krav til å søke

  • Du må være student på et gradsgivende studieprogram ved NMBU når du søker og under utvekslingsoppholdet.

  • Utvekslingen må kunne godkjennes som en del av graden din ved NMBU.

  • Du må reise til en institusjon som NMBU har Erasmusavtale med (gjelder studieopphold).

  • Du må ha bestått minst 30 studiepoeng når du søker.

  • Du må ha bestått 60 studiepoeng ved selve avreisen.

  • Mange erasmusavtaler kan ha tilleggskrav utover dette, for eksempel til antall beståtte studiepoeng eller språkkunnskaper. Sjekk alltid den enkelte avtaleprofil for nærmere informasjon.

  • Minimum oppholdslengde for studieopphold i Erasmus+ er 2 måneder (60 dager).

  • Man kan reise på utveksling gjennom Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/PHD). Dersom du tidligere har vært på et helt års utveksling gjennom Erasmus+ på samme studienivå som du søker nå, kan du ikke søke om ny Erasmus-utveksling. Dette gjelder selv om den forrige utvekslingen var gjennom en annen institusjon enn NMBU.

Du søker om et utvekslingsopphold innen de to årlige fristene 1. februar eller 15. september.

Published 19. April 2017 - 14:24 - Updated 22. April 2021 - 11:01