Erasmus Grønne stipend

Hva er det som defineres som grønne reiser?

For å kunne motta stipendet må over 50% av reisen bestå av miljøvennlige transportmidler som buss eller tog.

Stipend for grønne reiser blir utbetalt sammen med reststipendet etter endt utvekslingsopphold. 

Du søker om grønt stipend via nettskjema

Merk at søknadsfristen er senest innen din avreise fra vertsuniversitetet eller  30.januar for høstsemesteret og 30.juni for vårsemesteret om du er ferdig etter disse datoene. 

 

 
Published 23. november 2021 - 22:36 - Updated 29. juni 2022 - 12:16