Erasmusstipend

 

Stipendsatser

Erasmusstipendet skal dekke noen av merkostnadene du har når du studerer eller er i praksis i utlandet, men finansierer ikke hele oppholdet. Hvor mye du får i stipend avhenger av hvor du reiser.

For studieåret 2021-2022 er satsene for studieopphold:

 • € 460 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxenbourg og Sverige
 • € 410 per måned i de andre programlandene

For studieåret 2021-2022 er satsene for praksisopphold:

 • € 610 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Storbritannia og Sverige
 • € 560 per måned i de andre programlandene

NMBU overfører stipendet i norske kroner til din norske bankkonto. Vi bruker en fast omregningskurs mellom euro og kroner. Kursen settes når vi mottar stipendmidlene fra EU-kommisjonen. Eventuelle transaksjonskostnader fra banken din, for eksempel ved utbetaling til utenlandsk bankkonto, må du dekke selv.

Du får stipend for den faktiske utvekslingsperioden:

 • Startdato: den første dagen du av akademiske hensyn må være tilstede ved vertsinstitusjonen, for eksempel første undervisningsdag, velkomstarrangement eller lignende. For prakisopphold gjelder den første dagen du må være tilstede for å starte arbeidet. 
 • Sluttdato: den siste dagen du av akademiske hensyn må være tilstede ved vertsinstitusjonen, for eksempel siste dagen i eksamensperioden. For prakisopphold gjelder den siste dagen du må være tilstede før du avslutter arbeidet.  

Vertsinstitusjonen eller praksisstedet må bekrefte start- og sluttdato (se under). Dersom du reiser til vertslandet tidligere enn nødvendig, for å delta på språkkurs eller lignende, vil du ikke få stipend for den perioden. Det gjelder også dersom du blir igjen i vertslandet etter at det akademiske oppholdet er over.

Studenter som trekker seg må betale tilbake hele Erasmus-stipendet, med mindre de har vært på utveksling i minimum 2 måneder, da må man bare betale tilbake stipendet for de månedene man ikke har vært på utveksling. Dersom du blir syk eller må avbryte Erasmus-oppholdet av andre gode grunner, kan du søke Studentenes Informasjonstorg (SIT) om fritak fra å betale tilbake hele eller deler av stipendet. Dette må dokumenteres med legeattest.

 

Hva må du gjøre for å få stipend?

 • Signere og levere Learning Agreement (OLA) Se mer info her
 • Levere stipendkontrakt (sendes på epost til deg når du har levert signert Learning Agreement)
 • Ta språktest før og etter oppholdet
 • Levere erfaringsrapport når du kommer hjem
 • Levere bekreftelse på start- og sluttdato fra vertsinstitusjonen eller praksisstedet (se under)
 • Besvare EU survey etter endt opphold (sendes automatisk til din nmbu-epost)
 • Levere karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet

Samtlige dokumenter skal leveres til Erasmuskoordinator ved NMBU.

Bekreftelse på start- og sluttdato

Vertsinstitusjonen eller praksisstedet må bekrefte varigheten på oppholdet ditt ved å signere skjemaet "Confirmation of Erasmus+ Exchange Period" når utvekslingsoppholdet er over. Disse datoene legges til grunn for det endelige stipendbeløpet. 

 

Når utbetales stipendet?

Stipendet utbetales i to omganger:

For studieopphold:

 • Hoveddelen av stipendet betales ut i september/oktober for utveksling i høstsemesteret, og i februar/mars for utveksling i vårsemesteret. Dette forutsetter at du har levert inn signert Learning Agreement og stipendkontrakt.
 • Et restbeløp betales ut cirka fire uker etter at du har levert erfaringsrapport, confirmation of Erasmus exchange, karakterutskrift og tatt den andre språktesten når du kommer hjem.

For praksisopphold:

 • Hoveddelen av stipendet betales ut i begynnelsen av oppholdet dersom SIT har fått beskjed om praksisen i god tid før avreise.
 • Et restbeløp betales ut cirka fire uker etter at du har levert siste del av Learning Agreement for Traineeships og tatt den andre språktesten når du kommer hjem.
Published 20. April 2017 - 11:33 - Updated 22. April 2021 - 10:12