Meny
Utveksling
Erasmus+ tiltak
+Hvor og når

Muligheter innen Erasmus+

 • Innovasjon.
  Foto
  Pixabay

I tillegg til studentutveksling tilbyr Erasmus+ også finansiering av samarbeidsprosjekter med bedrifter, organisasjoner og universiteter i land i og utenfor EU. NMBU oppfordrer til aktiv utnyttelse av virkemiddelapparatet i Erasmus+ programmet; her finnes gode muligheter for internasjonalt nettverkssamarbeid og utvikling av innovative prosjekter.

Erasmus+ tiltak

 • Global Mobility: Studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold i partnerland utenfor EU gjennom Erasmus+. På samme måte kan studenter og ansatte fra partnerland utenfor EU få støtte til opphold ved norske institusjoner eller bedrifter.

 

 • Strategiske partnerskap: Strategiske partnerskap skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene. De skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor høyere utdanning.

 

 • Kapasitetsbygging: Kapasitetsbyggingsprosjekter er prosjekter mellom land som deltar i Erasmus+ og partnerland utenfor, og har som målsetting å heve kvaliteten på høyere utdanning i partnerlandene utenfor Erasmus+ samarbeidet. Prosjektene kan ha fokus på kapasitetsbygging på institusjonsnivå eller på systemnivå.

 

 • Kunnskapsallianser: Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. Innovasjon og entreprenørskap vektlegges sammen med utvikling av nye metoder og læring.

 

 • Erasmus Mundus Joint Master Degrees: Samarbeid for gjennomføring av felles masterprogrammer videreføres i store trekk i Erasmus+. Tanken er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og at dette igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, særlig fra land utenfor Europa.

 

 • Jean Monnet: Tiltaket har som målsetning å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier, samt å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

   

 • Ansattmobilitet

 

 

Published 10. desember 2015 - 11:03 - Updated 6. juni 2019 - 13:59