Praktisk-pedagogisk utdanning

Dato

Hendelse

15/4 Søknadsfrist
15/4 Frist for opplasting av følgeskjema og dokumentasjon for allerede fullførte studier
26/5 Svar på søknad for deg som ikke tar utdanning dette semesteret
9/6 Frist for å svare på tilbud
1/7 Frist for opplasting av dokumentasjon på utdanning tatt dette semesteret
20/7 Svar på søknad for deg som fullfører utdanning dette semesteret
27/7 Frist for å svare på tilbud
3/8 Søkere som har akseptert plassen får studierett og kan aktivere brukerkonto, se sjekklisten til høyre
16/8 Studiestart. Detaljert program finnes i lenken under.
Published 10. juni 2021 - 9:24 - Updated 10. juni 2021 - 14:58