Praktisk-pedagogisk utdanning

Dato

Hendelse

20/4 Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon
31/5 Svar på søknad 
14/6  Svarfrist for søkere som har fått tilbud
1/7 Frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning tatt dette semesteret
12/8 Fadderuka starter
13/8 - 14/8 Registreringshelg for nye studenter
15/8 Studiestart. Detaljert program kommer i juli

 Detaljert oppmøteinformasjon for PPU- studenter finner du her.

Published 10. juni 2021 - 9:24 - Updated 16. mars 2022 - 9:51