Praktisk-pedagogisk utdanning

Dato

Hendelse

4/8 Søknadsfrist suppleringsopptak og frist for opplasting av følgeskjema og dokumentasjon
10/8 Svar på søknad til søkere i suppleringsopptaket
15/8  Svarfrist for søkere som har fått tilbud
16/8 Studiestart. Detaljert program finnes i lenken under.

 Detaljert oppmøteinformasjon for PPU- studenter finner du her.

Published 10. juni 2021 - 9:24 - Updated 2. juli 2021 - 14:37