StudentWeb

StudentWeb er sikkerhetsbelagt tjeneste, som benyttes til blant annet semesterregistrering, eksamensoppmelding, og adresseendring. En finner også eksamensresultater, betalingsinformasjon m.m.

Gå til

Hva inneholder StudentWeb:
- Semesterregistering/Utdanningsplan
- Registrering og endring av semesteradresse.
- Registrering og endring av eksamensmelding
- Oversikt over eksamensmeldinger med opplysninger
- Mulighet for trekk av eksamensmelding
- Oversikt over alle eksamensresultater.
- Endre PIN-kode
- Betalingsinformasjon, "kopi" av semestergiroen

Ofte stilte spørsmål om StudentWeb - les spørsmål og svar

Slik semesterregistrerer du deg:
For å navigere i StudentWeb må du bruke knappene inne på StudentWebs nettsider (ikke bruk frem/tilbake-knappene i nettleseren).

1) Fyll inn ditt fødselsnummer (11 siffer)

2) Fyll inn PIN-koden (4 siffer) som står på giroen for semesteravgiften. Denne koden må du ta godt vare på. Du skal bruke den igjen ved eksamensoppmeldinger, eksamensendringer, eksamensresultater eller andre opplysninger som f.eks. endring av adresse. Hvis du har glemt din PIN-kode kan du bestille en ny på StudentWeb. Logg deg på med ditt fødselsnummer. I neste bilde kan du bestille PIN-kode.
Har du spørsmål eller problemer med PIN-koden kan du henvende deg til Studentenes informasjonsTorg (SiT).

3) Gå inn på Utdanningsplan for å semesterregistrere deg.
Legg inn emner i utdanningsplan. Trykk OK-Lagre utdanningsplan. Emner som er lagt inn i utdanningsplanen for inneværende semester vil komme frem i neste bilde. I dette bilde kan du også legge inn eksamensmeldinger til emner som ikke skal inn i utdanningsplanen. Trykk OK.

Du er ikke nødt til å legge inn alle eksamener i første omgang. Du kan gå inn senere å tilføye flere. Men husk oppmeldingsfristen! Dersom emnet ditt går over to semester, må du legge melde deg opp i emnet det semesteret undervisning i emnet starter.

4) Fyll inn de korrekte adresseopplysningene for dette semesteret. Trykk OK.

5) Velg målform og institutt du vil bruke stemmeretten din ved.

Semesterregistreringen er fullført når denne registreringen er gjort og semesteravgiften er registrert betalt.

Personvern
Bruk av StudentWeb sine sider følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift og er underlagt Internkontrollsystem for Informasjonssikkerhet ved NMBU sine rutiner for bruk av personopplysninger.

Published 20. February 2014 - 15:27 - Updated 1. juni 2017 - 13:24