StudentWeb

Hva inneholder StudentWeb:

  • Din utdanningsplan
  • Oversikt over hvilke eksamner du er oppmeldt i og viktige opplysninger om disse
  • Oversikt over dine eksamensresultater
  • Betalingsinformasjon for betaling av semesteravgiften

Hva brukes Studentweb til: 

Slik semesterregistrerer du deg:

NB: Før du kan logge inn i Studentweb må du opprette brukerkonto på NMBU

Gå inn på Studentweb og klikk på innlogging via Feide.

Klikk på Start registreringen og følg alle stegene: 

1) Rettigheter og plikter
Gjør deg kjent med innholdet før du klikker deg videre.

2) Utdanningsplan
Alle studenter som er tatt opp på et studieprogram får en utdanningsplan som gir oversikt over emner som er tatt og emner som skal tas. I tillegg kan du legge inn emner for eksempel valgfrie emner. Utdanningsplanen er et redskap for deg som student for å kunne planlegge ditt studieløp. Du er ikke nødt til å legge inn alle eksamener med en gang. Fokuser på inneværende semester. Du vil får god informasjon ved studiestart om hvilke emner som er obligatoriske og valgfrie for deg. Du kan gå inn senere å tilføye flere, så lenge du gjør det innen oppmeldingsfristen! Oppmeldingsfristene finner du i den akademiske kalenderen. Dersom emnet ditt går over to semester, må du melde deg opp i emnet det semesteret undervisning i emnet starter. Husk å ta kontakt med din studieveileder ved fakultetet ved endringer av ditt studieløp.
Har du relevant utdanning fra før, kan du søke om at tidligere eller ekstern utdanning fra andre institusjoner blir en del av graden din ved NMBU. 

3) Status og oversikt
Viser oversikt over din utdanningsplan så langt.

4) Min profil
Fyll inn de korrekte kontaktopplysningene for dette semesteret. 

5) Semesterregistreringen er fullført når denne registreringen er gjort og semesteravgiften er registrert betalt.

For å navigere i StudentWeb må du bruke knappene inne på StudentWebs nettsider (ikke bruk frem/tilbake-knappene i nettleseren).
Har du spørsmål eller utfordringer med StudentWeben er du velkommen til  å ta kontakt med Studentenes informasjonsTorg (SiT).

Her finner du en instruksjonsvideo for semesterregistrering i Studentweb.

6) Last ned app for studentbevis/semesterkort

Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos bl.a. studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper (f.eks. NSB), og vil være gyldig på lik linje med studiekort og papirkvittering. Du vil likevel fortsatt trenge studiekort for å f.eks. få tilgang til bygninger og låne bøker.

For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg. Hvis det ikke vises bilde av deg selv i appen, må annen gyldig legitimasjon kunne fremvises sammen med appen. Studenter som studerer ved flere institusjoner må velge den institusjonen der de har betalt semesteravgiften når de logger seg på studentbevis-appen.

Appen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og følger standardspråket på telefonen din.

Appen lastes ned fra din app-butikk: App Store (iOS)Google Play (Android) eller Windows Store.

Hvordan logge seg på studentbevis-appen første gang?

  • Åpne appen (krever internettilgang)
  • Velg hvilket lærested du tilhører
  • Logg inn med vanlig brukernavn og passord utdelt av ditt lærested. 
  • Les samtykkeerklæringen og aksepter (appen kan kun benyttes hvis du gir ditt samtykke)
  • Les vilkårene og godkjenn (appen kan kun benyttes hvis du godkjennes vilkårene)
  • Appen viser bildet som ble tatt til studentkortet. Hvis appen ikke viser bilde, må annen gyldig legitimasjon med bilde vises ved kontroll for at appen skal være gylde som studentbevis. 

Hvis du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden. Selve kvitteringen lagres i appen, så etter innlogging og registrering av betalt semesteravgift i appen kan den brukes uten internettilgang.

Merk: Du skal både ha app (eventuelt semesterkort) og studentkort

Studenter som ikke har smarttelefon
Dersom du ikke har smarttelefon og derfor ikke har mulighet til å bruke studentbevisappen, kan du bestille en semesterkvittering på papir. Du logger på Studentweb og fra menyen oppe til venstre velger du Bestillinger og så Semesterkvittering. Husk å sjekke at semesteradressen i StudentWeb er oppdatert først. 

Personvern
Bruk av StudentWeb sine sider følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift og er underlagt Internkontrollsystem for Informasjonssikkerhet ved NMBU sine rutiner for bruk av personopplysninger.

Published 20. February 2014 - 15:27 - Updated 25. mars 2021 - 10:00