Ny FS bruker?


Taushetserklæring for brukere av FS ved NMBU
 

Valideringsskjema for brukere av FS ved NMBU (fylles ut av leder) 


Du vil bli få tildelt brukernavn og passord fra FS-ansvarlig. Husk at utlån av brukernavn og passord er strengt forbudt. 

Behov for utvidet tilgang? 
Dersom det senere blir behov for utvidet tilgang (nye roller), må nytt valideringsskjema fylles ut der leder forklarer hvilken tilgang det er behov for og hvorfor. 

Stenging av brukerkonto 
Gjennomgang og kontroll av alle brukerkontoer skjer to ganger i året. Når ansatte slutter eller går ut i permisjon skal FS Brukerstøtte kontaktes slik at brukerkontoen kan stenges umiddelbart. 

Published 22. september 2014 - 14:32 - Updated 11. august 2021 - 11:35