Ny FS bruker?

For å få tilgang til FS - via brukernavn og passord - må du fylle ut taushetserklæring og legge ved valideringsskjema fra nærmeste overordnede. Skjemaene kan lastes ned her:

Ny FS bruker?


Taushetserklæring for brukere av FS ved NMBU
 

Valideringsskjema for brukere av FS ved NMBU (fylles ut av leder) 


Du vil bli få tildelt brukernavn og passord fra FS-ansvarlig. Husk at utlån av brukernavn og passord er strengt forbudt. Etter tildeling av brukerkonto skal du delta på intro-kurs i FS. 

Behov for utvidet tilgang? 
Dersom det senere blir behov for utvidet tilgang (nye roller), må nytt valideringsskjema fylles ut der leder forklarer hvilken tilgang det er behov for og hvorfor. 

Stenging av brukerkonto 
Gjennomgang og kontroll av alle brukerkontoer skjer to ganger i året. Når ansatte slutter eller går ut i permisjon skal FS Brukerstøtte kontaktes slik at brukerkontoen kan stenges umiddelbart. 

Published 22. september 2014 - 14:32 - Updated 7. juli 2017 - 9:57