Felles studentsystem (FS)

FS - Felles studentsystem

Felles Studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som benyttes ved NMBU til behandling, bearbeiding og lagring av student- og studieopplysninger, samt øvrig informasjon som er knyttet til studentaktiviteter ved universitetet.

Ny FS bruker?

For å få tilgang til FS - via brukernavn og passord - må du fylle ut taushetserklæring og legge ved valideringsskjema fra nærmeste overordnede. Skjemaene kan lastes ned her:

Endring av passord i FS

Endring av passord i FS

FS brukerstøtte/support

Hvor kan jeg henvende meg når jeg har problemer med FS? Experiencing FS problems? Contact FS-support!