Toppidrett og studier ved NMBU

NMBU har en egen toppidrettsrådgiver som er studentenes kontaktperson ved NMBU. Rådgiver vil sammen med studieveileder ved
fakultetet veilede studentene gjennom studiene i forhold til utdanningsplaner, eksamen og gjennomføring av studiene.

Toppidrettsutøver

Tilretteleggingen gjelder for landslagsaktuelle utøvere og utøvere i eliteserielag.

Studentene må dokumentere sin "toppidrettsstatus" gjennom bekreftelse fra OLT eller særforbund.

Tilpasning av studiene

Status som toppidrettsstudent ved NMBU gir deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett.

Tilpasninger kan være:

  • fleksibilitet i studieløpet 
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet 
  • forlengelse av studieløpet 
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter. En tilrettelegging på bakgrunn av toppidrettsstatus skal ikke gå på bekostning av krav til studentens læringsutbytte i et emne. Hvorvidt det f. eks kan tilrettelegges for mer fleksibilitet ved f. eks obligatoriske aktiviteter må avklares med eneansvarlig og fakultetet for det enkelte emne.

Krav til dokumentasjon

For å få innvilget toppidrettsstatus stilles det krav om dokumentasjon i form av bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du kan også gi en kort beskrivelse av dine korte- og langsiktige idrettslige mål, samt trenings- og konkurranseplaner fremover.

Søk opptak

Søknad om opptakt til studier ved NMBU gjøres gjennom Samordna opptak. Når du har fått bekreftet studieplass ved NMBU og har takket ja til denne, tar du kontakt med toppidrettsrådgiver ved NMBU.

Toppidrettsrådgiver ved NMBU 

Elin Mosnesset-Timraz 

Olympiatoppens krav

Olympiatoppens krav til toppidrettsstatus

Published 29. september 2014 - 9:40 - Updated 13. januar 2021 - 16:56