Toppidrett og studier ved NMBU

NMBU har en egen toppidrettsrådgiver som er studentenes kontaktperson ved NMBU. Rådgiver vil sammen med studieveileder ved
fakultetet veilede studentene gjennom studiene i forhold til utdanningsplaner, eksamen og gjennomføring av studiene.

Toppidrettsutøver
Tilretteleggingen gjelder for landslagsaktuelle utøvere og utøvere i eliteserielag.

Studentene må dokumentere sin "toppidrettsstatus" gjennom bekreftelse fra OLT eller særforbund.

Tilpasning av studiene
Status som toppidrettsstudent ved NMBU gir deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett.

Tilpasninger kan være

•             fleksibilitet i studieløpet

•             fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet

•             forlengelse av studieløpet

•             tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter.

Krav til dokumentasjon
For å få innvilget toppidrettsstatus status stilles det krav om dokumentasjon i form av bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du må også gi en kort beskrivelse av dine korte- og langsiktige idrettslige mål, samt trenings- og konkurranseplaner fremover.

Søk opptak
Søknad om opptakt til studier ved NMBU gjøres gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april. Når du har fått bekreftet studieplass ved NMBU og har takket ja til denne, tar du kontakt med toppidrettsrådgiver ved NMBU.

Kontaktperson
Elin Mosnesset-Timraz 

Olympiatoppens krav til toppidrettsstatus

Published 29. september 2014 - 9:40 - Updated 7. august 2017 - 9:12