+Meny

Time- og eksamensplaner

Timeplanvisingen viser hele timer, men MERK: Undervisningstimer starter som vanlig KVART OVER hver time.

Time eksamensplan

NB! Informasjonen under gjelder for studenter på Campus Ås.

I timeplanen på nett finner du nå timeplanen til og med vårparallellen 2017.

Eksamensplanen blir publisert innen oppstart av januarblokka.

Det er mulig å abonnere på en timeplan fra TimeEdit-siden til egen kalender/smarttelefon, se brukerveiledning her.

Om timeplanen på nett:

  • Velg emne i søkefeltet øverst i bildet. Man kan velge flere emner og lage en individuell timeplan over egne emner
  • Det er også mulig å søke på rom, faglærer og undervisningsform
  • Man endrer start- og sluttdato ved å klikke på datofeltet og velge aktuell dato
  • Selv om timeplanen viser hele timer, så starter undervisningstimene kvart over hver time
  • Timeplanene vises uke for uke, ukenummer står øverst i venstre hjørne på hver plan. Timeplanen kan variere mellom ukene, også for emner i parallellen
  • Dersom det ikke fremkommer noen timeplan for et emne, så tilbys emnet trolig ikke i periodeintervallet 
  • Timer som nylig er endret fremkommer med rød markering i timeplanene


Gamle planer finner du ved å bruke samme link til timeplan på nett og redigere på datoer, tilbake til høsten 2014.

Published 1. juni 2011 - 13:00 - Updated 21. April 2017 - 15:20