Time eksamensplan

I vårparallellen kan det være endringer som ikke vises i timeplanen. Se Canvas for oppdatert informasjon om det enkelte emne.

Time- og eksamensplan 

I lenken over finner du timeplanen. Her får du tilgang til timeplanen for kommende undervisningsperioder etter hvert som den blir klar. 

Det er mulig å abonnere på en timeplan fra TimeEdit-siden til egen kalender/smarttelefon. Brukerveiledning for å abonnere på timeplan.

Om timeplanen på nett:

  • Velg emne i søkefeltet øverst i bildet. Man kan velge flere emner og lage en individuell timeplan over egne emner
  • Det er også mulig å søke på rom, faglærer og undervisningsform
  • Man endrer start- og sluttdato ved å klikke på datofeltet og velge aktuell dato
  • Selv om timeplanen viser hele timer, så starter undervisningstimene kvart over hver time
  • Timeplanene vises uke for uke, ukenummer står øverst i venstre hjørne på hver plan. Timeplanen kan variere mellom ukene, også for emner i parallellen
  • Dersom det ikke fremkommer noen timeplan for et emne, så tilbys emnet trolig ikke i periodeintervallet 
  • Timer som nylig er endret fremkommer med rød markering i timeplanene

Link til gamle timeplaner

Published 1. juni 2011 - 13:00 - Updated 19. February 2021 - 13:41