+Meny

Utdanningsplan

av SiT

Utdanningsplan

Alle studenter som tar studium av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en avtale om hvilke plikter og rettigheter studenten og institusjonen har overfor hverandre.

Utdanningsplanen skal være et verktøy ved planlegging og gjennomføring av et studium. Den skal vise hvordan institusjonen legger til rette for at studentene skal komme gjennom et definert læringsmål på normert tid, og synliggjøre studentens ansvar for å oppfylle de studiekrav institusjonen stiller, i form av krav til deltakelse, obligatoriske arbeider og studieprogresjon. Utdanningsplanen er regulert i revidert Lov om universiteter og høgskoler § 44b.

Utdanningsplanen består av to deler:
§ Generell del – felles for alle
§ Individuell del – hvor du planlegger ditt studieløp ved Universitetet for miljø- og bivitenskap (UMB).

OBS!!
Studieavdelingen og SiT kunngjør viktig informasjon på e-post til din fornavn.etternavn@nmbu.no-adresse. Denne e-posten er å regne som personlig brev til deg som student. Du er derfor forpliktet til å lese din fornavn.etternavn@nmbu.no e-post!

Published 27. juni 2014 - 14:13 - Updated 1. juli 2015 - 13:32