Semesterkort

Et semesterkort er ditt bevis på at du er student dette semesteret. Du får tilgang til semesterkortet etter at du har du semesterregistrert deg. Her finner du opplysninger om hva et semesterkort er og dets bruksområder.

Semesterkort

Semesterkortet er fra høst 2015 tilgjengelig som en app på smart telefoner. Har du ikke en smart telefon kan du få semesterkort via Studentweb.

Du må bl a ha med deg semesterkortet hvis du skal hente utbetalingspapirer fra Lånekassen, eller hvis du skal ut og reise med studentmoderasjon.

Et gyldig semesterkort er en bekreftelse på at du:
- har betalt semesteravgiften det aktuelle semesteret
- at du er registrert som student det aktuelle semesteret
- at du har studierett ved NMBU
Ta kontakt med Studentenes Informasjons Torg (SiT) hvis du har mistet semesterkortet ditt.

Published 20. February 2014 - 15:27 - Updated 24. august 2017 - 12:21