Semesterkvittering

En semesterkvittering er ditt bevis på at du er student dette semesteret. Du får tilgang til semesterkvitteringen etter at du har du semesterregistrert deg. Her finner du opplysninger om hva et semesterkvitteringen er og dets bruksområder.

Semesterkort

Semesterkvitteringen er tilgjengelig som en app på smart telefoner. Har du ikke en smart telefon kan du få semesterkort via Studentweb.

Du må bl a ha med deg semesterkvitteringen hvis du skal ut og reise med studentmoderasjon.

En gyldig semesterkvittering er en bekreftelse på at du:
- har betalt semesteravgiften det aktuelle semesteret
- at du er registrert som student det aktuelle semesteret
- at du har studierett ved NMBU


Ta kontakt med Studentenes Informasjons Torg (SiT) hvis du har mistet semesterkortet ditt.

Published 20. February 2014 - 15:27 - Updated 8. november 2017 - 20:37